« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: bytový dům č.p. 588, Novovyočanská 9, Praha 9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-113847-1.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/113847/2022/OVÚR/Tům
Č.J.: MCP09/117702/2022/OVÚR/Tům
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
tumovai@prahaX.cz
<br> DATUM: 02.08.2022 Ukl.zn.: D-588/Vysočany
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
<br> Dne 27.07.2022 podala XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Novovysočanská 588/9,190 00
Praha-Vysočany a XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Kolmá 259,251 01 Babice,které zastoupil
XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Novovysočanská 588/9,190 00 Praha-Vysočany <,>
(dále jen "stavebník") žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením,týkající se změny stavby:
<br> bytového domu č.p.588 k.ú.Vysočany,Novovysočanská 9,Praha 9 Vysočany <,>
na pozemku parc.č.613 v katastrálním území Vysočany <,>
spočívající ve stavebních úpravách,přístavbě a nástavbě <,>
<br> obsahující:
- nástavbu,související s vytvořením 4 bytových jednotek,vestavbou v 5.NP a nástavbou 6.NP <,>
- přístavbu výtahové šachty a lodžií směrem do XXXXX,včetně vytvoření dřevěné terasy v úrovni
X.PP <,>
<br> - stavební úpravy související s přístavbou a nástavbou
<br> (dále jen "stavba"),na kterou vydal Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje
rozhodnutí o umístění stavby č.j.MCP09/035691/2018/OVÚR/KK,dne 25.07.2018,které nabylo právní
moci dne 24.08.2018,rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.j.MCP09/001720/2021/OVÚR/POL <,>
dne 07.01.2021,které nabylo právní moci dne 27.01.2021 a stavební povolení č.j <.>
MCP09/062423/2021/OVÚR/POPI,dne 07.06.2021,které nabylo právní moci dne 15.07.2021 <.>
Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno <.>
<br> Změna spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby; stavba bude dokončena do 24 měsíců od
zahájení stavby,tj.do 04.08.2023 <.>
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č....

Načteno

edesky.cz/d/5550189

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz