« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 218285-2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stezka Otice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

218285-2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stezka Otice.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
odbor - Stavební úřad
<br> Melantrichova 2000,25101 Říčany,tel.323 618 211
<br>
SPIS.ZN.: 201433/2022/Ďu
Č.J.: 218285/2022-MURI/OSÚ/00502
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
E-MAIL:
<br> Ďurišová
<br> tel.323 618 137
<br> martina.durisova@ricany.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 1.8.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Strančice,IČO 00240788,Revoluční 383,251 63 Strančice <,>
<br> kterého zastupuje XXXXXX XXXX Šafránková,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1974,Alšova 801/18,251 01
<br> Říčany
<br> (dále jen "stavebník") dne 13.7.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Stezka Otice
<br> na pozemku parc.č.258/1,613/1 v katastrálním území Otice u Svojšovic.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> stavební řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Stezka pro pěší podél stávající silnice III/00325 ve směru z Otic směrem ke Světicům <.>
<br> - Novostavba stezky pro pěší,základní šířka stezky 2m s oboustrannými krajnicemi v šířce 0,5m <.>
Celková délka cca 370m.Stezka bude s mlatovým povrchem po stranách zapřena do betonových
<br> obrub sadových uložených v betonovém loži.Stezkou bude zajištěna zvýšená bezpečnost pro pěší ve
<br> směru z obce Otice na zastávku ČD Světice,v prostoru souběhu se silnicí III/00325 <.>
<br> Stavební odbor Městského úřadu Říčany,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
<br> pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje
<br> podle § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,ve kterém podle § 112 odst.2
<br> stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit
<...

Načteno

edesky.cz/d/5548159

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz