« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Doporučení vodoprávního úřadu - šetření s vodou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doporučení vodoprávního úřadu - šetření s vodou
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí <,>
tel.: 566 781 111,fax: 566 521 657,e-mail: mestovm@velkemezirici.cz <,>
internet: www.velkemezirici.cz,Identifikátor datové schránky: gvebwhm <,>
IČ: 00295671,bankovní spojení: KB Velké Meziříčí,č.účtu: 19-1427751/0100
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: ŽP/32554/2022-krivs /4699/2022 Dne: 01.08.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: krivska@velkemezirici.cz
<br> Datová schránka: gvebwhm
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU
<br>
<br> Městský úřad Velké Meziříčí,odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní
<br> úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o
<br> vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů vydává
<br> následující upozornění týkající se hydrologické situace na území obecního úřadu obce
<br> s rozšířenou působností (ORP) Velké Meziříčí <.>
<br>
<br> Vzhledem ke stávajícímu (resp.dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické
<br> situaci,upozorňuje vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území
<br> ORP Velké Meziříčí na nutnost šetření s vodou <.>
<br>
<br> V příloze zasíláme vyjádření Povodí Moravy,s.p <.>,Brno k aktuální hydrologické situace <.>
<br>
<br>
<br> Vodoprávní úřad žádá všechny obce na území ORP Velké Meziříčí,aby seznámily své obyvatele
<br> a podnikatelské subjekty s tímto upozorněním prostřednictvím dostupných možností – místní
<br> rozhlas,vyvěšení na úřední desku nebo jiným,v místě obvyklým způsobem <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXX v.r <.>
<br> úředník odboru životního prostředí
<br>
<br> Rozdělovník (doporučeně prostřednictvím datové schránky):
<br> Obec Baliny,Baliny 9,594 01 Velké Meziříčí
<br> Obec Blízkov,Blízkov 79,594 42 Měřín
<br> Obec Bory,Bory 232,594 61 Bo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz