« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny s názvem KDU-ČSL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny s názvem KDU-ČSL
1
<br>
<br>
EKONOMICKÝ ODBOR,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br>
MČBT/4832/2022
<br>
XXX XXXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
rosenbergova@turany.cz
<br> 2022-08-02
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Tuřany,odbor ekonomický,jako příslušný registrační
<br> úřad podle ustanovení § 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“)
<br> přezkoumal podle ustanovení § 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí,kandidátní listinu
<br> volební strany,typ volební strany politická strana KDU-ČSL pro volby do Zastupitelstva městské
<br> části Brno-Tuřany,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br>
<br> podle ustanovení § 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí
<br> o registraci kandidátní listiny
<br> typ volební strany: politická strana
<br> název strany
<br> KDU-ČSL
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Dne 13.7.2022 podala volební strana politická strana KDU-ČSL kandidátní listinu pro volby
<br> do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané ve dnech 23.a 24.září 2022.Registrační úřad
<br> podle ustanovení § 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal podanou kandidátní
<br> listinu a současně byly odstraněny zjištěné závady kandidátní listiny a tímto byla splněna zákonná
<br> lhůta pro odstranění závad na kandidátních listinách podle ustanovení § 23 odst.1 zákona o volbách
<br> do zastupitelstev obcí <.>
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána v zákonné lhůtě podle ustanovení § 21 odst.3
<br> zákona o volbách do zastupitelstev obcí a obsahovala veškeré náležitosti dané zákonem o volbách do
<br> zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl,jak je uvedeno ve
<br> výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br>
<br>
<br> Poučení o odvolání
<br>
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst.2 zákona o volbách d...

Načteno

edesky.cz/d/5547322


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz