« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Zveřejnění záměrů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamery_obce_R8-229 (3)
č.j.MMB/0392057/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.1688/106 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 6 m2,k.ú <.>
Jundrov
<br>
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> 2.prodej pozemku p.č.496/12,ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 3 m2,v k.ú <.>
Žebětín
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Piknová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.256,tel <.>
<br> 542173087,e-mail: piknova.dana@brno.cz)
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0392057/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3.prodej pozemků:
- p.č.5041/129,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 14 m2
<br> - část p.č.6237/8,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 135 m2
<br> oba v k.ú.Líšeň
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
<br> 542173041,e-mail: navratil.tomas@brno.cz)
<br>
<br> 4.směna pozemků p.č.7551/20,p.č.7551/22,p.č.7551/64 vše v k.ú.Židenice ve vlastnictví
statutárního města Brna za pozemky p.č.7551/61,p.č.7551/65,p.č.7551/66 vše v k.ú <.>
<br> Židenice ve vlastnictví společnosti BAUMAT,spol.s r.o <.>,sídlem,Kabátníkova 105/2,602 00
<br> Brno,IČO: 48529753 p...

Načteno

edesky.cz/d/5547315

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz