« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Zábřeh Obránců míru 11A, 789 01 Zábřeh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Zábřeh Obránců míru 11A, 789 01 Zábřeh
P o z v á n k a
na valnou hromadu Honebního společenstva Zábřeh
<br> Obránců míru 11A,789 01 Zábřeh
<br>
Ve smyslu ustanovení § 22 odst.2 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění
pozdějších předpisů,a stanov honebního společenstva si dovolujeme pozvat všechny členy
Honebního společenstva Zábřeh na valnou hromadu,která se koná v pátek 02.09.2022 v 15.30
hod.v kulturním domě ve Vyšehoří <.>
<br> Pořad jednání valné hromady:
<br>
1) Zahájení a schválení programu valné hromady
2) Volba mandátové,návrhové komise a zapisovatele valné hromady
3) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
4) Kontrola usnesení z poslední valné hromady
5) Informace o činnosti výboru honebního společenstva od poslední valné hromady
<br> včetně zprávy o finančním hospodaření a použití čistého výtěžku
6) Rozhodnutí o využití honitby po skončení stávajícího nájmu
7) Různé - diskuse
8) Usnesení a závěr
<br>
Poučení:
<br>
Pokud se valné hromady nezúčastní člen honebního společenstva z důvodu pracovního
zaneprázdnění,nemoci,či jiného důvodu,je možné doložit písemné zmocnění k zastupování
na valné hromadě pro jinou Vámi jmenovitě zmocněnou osobu.Zmocnění musí být na základě
plné moci <.>
<br> Pokud člen honebního společenstva převedl vlastnické právo k honebním pozemkům,které
jsou součástí společenstevní honitby,pak tímto zdvořile žádáme nabyvatele těchto pozemků <,>
aby písemně oznámili starostce Honebního společenstva Zábřeh paní Ing.Aleně Valentové
tuto změnu do 5 dnů před konáním valné hromady s doložením fotokopie výpisu z listu
vlastnictví a zároveň se s daným dokladem zúčastnili této valné hromady Honebního
společenstva Zábřeh <.>
<br>
<br> Na valnou hromadu Vás srdečně zve
<br>
XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
starostka Honebního společenstva Zábřeh
<br>
<br>
<br> Občerstvení pro účastníky valné hromady bude zajištěno!
<br>
<br>
<br>
Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě
Honebního společenstva Zábřeh
<br> Obránců míru 11A,789 01 Zábřeh konané 02.09.2022 ve Vyšehoří
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5542693


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz