« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MÚ Kolín - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – stavba „Klášterní Skalice - vodní zdroj, úpravna vody, vodojem a vodovod“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ Kolín - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – stavba „Klášterní Skalice - vodní zdroj, úpravna vody, vodojem a vodovod“
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> FIALA PROJEKTY s.r.o <.>
Lečkova 1521/15
149 00 PRAHA 4
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 72545/22-Ha
OZPZ 18347/2022
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
stepanka.hola@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
2
0/0
<br>
Datum: 20.07.2022
<br>
<br> Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – stavba
„Klášterní Skalice - vodní zdroj,úpravna vody,vodojem a vodovod“ a povolení k odběru
podzemní vody,na pozemcích v k.ú.Klášterní Skalice,obec Klášterní Skalice <.>
<br> Spol.FIALA PROJEKTY s.r.o <.>,IČ: 28997450,Lečkova 1521/15,Praha 4,která v tomto řízení
zastupuje na základě plné moci obec Klášterní Skalice,IČ 00665126,Klášterní Skalice 9,podala dne
27.05.2022 u zdejšího odboru žádost o společného povolení – schválení stavebního záměru na
stavbu „Klášterní Skalice - vodní zdroj,úpravna vody,vodojem a vodovod“ na pozemcích parc <.>
č.221/47,221/42,221/43,221/48,221/49,221/51,221/54,st.87,221/55,221/2,259,234,235/2 <,>
235/1,236/1,235/3,31/3,35/5,31/8,31/12,31/1,262,232,258/2,233/6,249/2,233/1,233/2,3/4 <,>
3/11,3/5,st.1/2,233/4,239/1,233/5,117/1,243/2,122,131/17 a 240 vše v k.ú.Klášterní Skalice <,>
obec Klášterní Skalice a o povolení k odběru podzemní vody z této studny,v množství max.: 0,85 l/s <,>
prům.0,4 l/s,1037,0 m³/měs <.>,26 500 m³/rok,za účelem zásobování vodu obce Klášterní Skalice,na
dobu 10 let <.>
<br> Členění stavby:
SO1 veřejný vodovod PE 100RC d90x8,2,SDR 11,o celkové délce 1971,5 m :
<br> řad „1“ o délce 1238,3 m
řad „1.1“ o délce 221,1 m
řad „1.1.1“ o délce 133,4 m
řad „1.1.2“ o délce 101,8 m
řad „1.2“ o délce 149,5 m
řad „1.3“ o délce 84,7 m
řad „1.4“ o délce 42,7 m
<br> DIO 01.1 vodovodní přípojky PE 1...

Načteno

edesky.cz/d/5542270

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz