« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Volné místo - VŘ 35/2022 - Sociální pracovník / pracovnice OSPOD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_35_soc._prac._OSPOD.pdf
1
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části Praha 9
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 9
<br>
<br> vyhlašuje dne 1.srpna 2022
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
<br>
<br> Sociální pracovník/pracovnice v oddělení sociálně-právní
<br> ochrany dětí
<br> Odbor: sociální
<br> Sjednaný druh práce: výkon sociálně-právní ochrany dětí včetně terénní sociální práce
<br> v rodinách s dětmi
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> V platové třídě: 11
<br>
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků a o změně některých zákonů:
<br>  fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br>  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
ovládá český jazyk /slovem i písmem/
<br>  způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
<br>
<br> Požadované vzdělání:
<br>  vysokoškolské sociální – tj.bakalářský,magisterský nebo doktorský program dle § 110
zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,v platném znění
<br> tj.vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,magisterském nebo doktorském
<br> studijním programu zaměřeném na sociální práci,sociální politiku,sociální pedagogiku <,>
<br> sociální péči,sociální patologii,právo nebo speciální pedagogiku,akreditovaném podle
<br> zvláštního právního předpisu
<br>
<br> Požadované znalosti:
<br>  znalost práce na PC (MS WORD,EXCEL) <,>
<br>  orientace v právní problematice související s agendou OSPOD
<br>
Další schopnosti:
<br>  praxe a zkouška odborné způsobilosti výhodou
<br>  odolnost vůči stresu,schopnost rozhodovat se
<br>  psychická stabilita i v krizových situacích
<br>  flexibilita,spolehlivost,pečlivost,samostatnost
<br>  dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Nabízíme:
<br>  platové podmínky podle zařazení do platového stupně a platové třídy na základě započtené
praxe dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veře...
Prihlaska_do_vyberoveho_rizeni.doc
Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> dle Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
<br>
Datum narození:
<br>
<br>
Místo narození:
<br>
<br>
Státní příslušnost:
<br>
<br>
Místo trvalého pobytu:
<br>
<br>
Číslo občanského průkazu:
<br>
Číslo dokladu o povolení k pobytu:
<br> (jde-li o cizího státního občana)
<br>
· Kontaktní telefon,e-mail :
<br>
<br>
<br> · nepovinný údaj
<br> K přihlášce se připojí následující doklady:
<br> 1.Strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
<br> 2.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
<br> 4.ověřená kopie „lustračního osvědčení“ a čestné prohlášení dle § 2 a § 4 zákona č.451/1991 Sb.(pouze v případě,že je požadováno v oznámení o výběrovém řízení) <.>
Upozornění:
<br> V případě,že ve výběrovém řízení nebudu úspěšný / úspěšná,budou moje osobní doklady (způsob vyznačte)
- vráceny na korespondenční adresu obyčejnou zásilkou
- vráceny na korespondenční adresu doporučenou zásilkou
- vyzvednuty osobně
V případě nevyzvednutí či nedoručení,budou předmětné doklady skartovány <.>
Datum :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5541342

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz