« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Svelin elektromontáže, s.r.o., přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bezprudi_21.9.2022.pdf
"P)ÍRÍE PREdistribuce,a.s <.>
<br> PREdistribuce,a.s.Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5 E Na Hroudě 1492/4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 800 823 823 poruchy©predistiibuce.cz,www.predistribuce.cz
<br> „.„WM-M.<.>.<.> <.>,<.>.„_._A.__„__.<.> __._„.<.>._'_„.<.> L'.Í„„'.__.l; z <,>
<br> É OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> dle g 25 odst.5 zákona č.458/2000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění pozdějších změn
<br> Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce,a.s <.>,bude přerušena dodávka elektřiny na adrese:
<br> Pod Harfou 3/3 — Areál Pod Harfou Pod Harfou 904/1 - Auto Polv
<br> dne: 2192022 V „ V V V V 7 Od: 800 hOd- do: 1330 hDd-
<br> Dodávka elektřiny bude přerušena na nezbytně nutnou dobu & obnovena bezprostředně po ukončení plánovaných prací.Ve snaze minimalizovat dobu plánovaného přerušení může být dodávka elektřiny v průběhu tohoto časového rozmezí obnovena a přerušena opakovaně <.>
<br> Děkujeme za pochopení <.>
<br> Práce se souhlasem PREdistribuce,a.s <.>,provádí:
<br> Firma: Swim-elektromontáže,s.r.o.<.>
<br> Jméno a příjmení pověřené osoby: XXXX XXXXXXXXX Adresa: Čiklova XX/XXX,XXX XX Praha X Telefon: XXX 910 282
<br> Datum vystaveni: Podpis & razítko:
<br> 1.8.2022 ř i “
<br> Důležitá zpráva Prosím nepřehlédněte
Bezproudi_22.8.2022.pdf
PRE PREdistribuce,a.s <.>
<br> PREdistribuce,a.s.Svornosti 3199/1971,150 00 Praha 5 $ Na Hroudě 1492/4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 800 823 823 poruchy©predistribuce.cz,www.predistribuce.cz
<br> š; % <.>
<br> OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> dle š 25 odst.5 zákona č.458/2000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění pozdějších změn
<br> ší ti sl šž *?
<br> Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce,a.s <.>,bude přerušena dodávka elektřiny na adrese:
<br> Pod Harfou 3/3 — Areál Pod Harfou Pod Harfou 904/1 — Auto Polv
<br> dne: 22.8.2022 od: 800 hOd- do: 1330 hOd-
<br> Dodávka elektřiny bude přerušena na nezbytně nutnou dobu & obnovena bezprostředně po ukončení plánovaných prací.Ve snaze minimalizovat dobu plánovaného přerušeni může být dodávka elektřiny v průběhu tohoto časového rozmezi obnovena a přerušena opakovaně <.>
<br> Děkujeme za pochopení <.>
<br> Práce se souhlasem PREdistribuce,a.s <.>,provádí:
<br> Firma: Svelin-elektromontáže,s.r.o.<.>
<br> Jméno a příjmení pověřené osoby: XXXX XXXXXXXXX Adresa: Čiklova XX/XXX,XXX XX Praha X Telefon: XXX 910 282
<br> Datum vystavení: Podpis a razítko:
<br> !— _"".<.> „",i,<.>,ůunhí'uv' u'.'.!,__ _ ».<.> __
<br>.„ _._ (_,„___-.<.> “.<.>.<.> „
<br> 1.8.2022 % ';í'
<br> l.-
<br> Důležitá zpráva Prosím nepřehlédněte

Načteno

edesky.cz/d/5541341

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz