« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Povaloví 2022 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhled rozpočtu DSO Povaloví 2022-2027[1].pdf [0,12 MB]
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Povaloví
<br> PŘÍJMY 2022 2023 2024 2025 2026 2027
<br> Neinvestiční přij.trans.od obcí 1400 100 100 100 100 100
<br> Investiční přij.trans.od obcí 700 150 120 130 135 140
<br> Inv.přij.transf.ze stát.fondů+SR 0 0 0 0 0 0
<br> Příjmy z poskyt.služ.a výrob.1500 2800 2900 3000 3100 3300
Celkem příjmy 3600 3050 3120 3230 3335 3540
<br> VÝDAJE
<br> Mzdy+pojištění 635 800 820 830 850 860
<br> Materiál+majetek 350 360 370 380 390 400
<br> Služby 450 460 500 510 520 530
<br> Studená voda 760 1050 1100 1200 1300 1400
<br> Elektrická energie 250 300 320 330 340 350
<br> Cestovné,poplatky banka,pohoš.25 25 25 25 25 25
<br> Budovy haly stavby+Stroje,přístr.zařízení 700 0 0 0 0 0
<br> Finanční vypořádání 500 0 0 0 0 0
<br> Platby daní a popl.10 10 10 10 10 10
Celkem výdaje 3680 3005 3145 3285 3435 3575
<br> Sestavil: Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne:
<br> V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Lobodice <.>
<br> Předpoklad v tis.Kč

Načteno

edesky.cz/d/5541037


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz