« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
Kotlíkové dotace
v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti
<br> Kdo může o dotaci požádat?
<br> Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a
kolik finančních prostředků mohu získat?
<br> Jaké dokumenty budu k žádosti potřebovat?
<br> Co mám nyní pro získání dotace učinit?
<br> Kontakty:
<br> V případě,že splňujete podmínky uvedené
v tomto letáku,vyslovte u Karlovarského
kraje předběžný zájem.Formulář
naleznete na https://kotliky.kr-karlovarsky.cz <,>
popř.využijte níže uvedených kontaktů <.>
<br> Dotační program bude vyhlášen 21.6.2022
Příjem žádostí bude spuštěn od 21.7.2022
<br> Musím celou výměnu zaplatit z vlastních zdrojů?
<br> Kdy budu moci o dotaci požádat?
<br> Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech (včetně trvale
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v
bytových jednotkách bytových domů,je poskytována
fyzickým osobám na výměnu kotle nesplňujícího
emisní třídu 3,4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 <.>
<br> Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené
nemovitosti,který zároveň v této nemovitosti
trvale bydlí.Pro domácnost žadatele platí,že
průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce
2020 nepřesáhl 170 900 Kč.Výjimku z povinnosti
prokázat výši příjmů představují následující případy:
<br> 1.Žadatel a všichni členové jeho
domácnosti pobírají starobní důchod
nebo invalidní důchod 3.stupně;
<br> 2.Žadatel je nezletilý nebo student denního
studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;
<br> 3.Žadatel v období od 1.1.2020 do doby
podání žádosti o podporu pobíral dávky v
hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení;
<br> Pro účely zjištění výše průměrného příjmu
člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí
a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč <.>
<br> w tepelné čerpadlo max.95 %
způsobilých výdajů,nejvýše 180 000 Kč <,>
w kotel na biomasu max.95 %
způsobilých výdajů,nejvýše 130 000 Kč <,>
w plynový kondenzační XXXXX XXX.XX %
způsobilých výdajů,nejvýše XXX XXX Kč
<br> Výčet dokumentů se liší dle poměrů
domácnosti žadatele.V...

Načteno

edesky.cz/d/5541031

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz