« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy při nedostatku vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy při nedostatku vody
Městský úřad Kraslice - Odbor životního
prostředí
<br> se sídlem v Kraslicích,nám.28.října 1438,PSČ 358 20
Tel.+420 352 370 411,E-mail ryplova@meu.kraslice.cz DS: riebz3t
<br> _______________________________________________________________
___
<br> Dle rozdělovníku
<br> Vaše číslo jednací/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/tel.Kraslice
9338/2022/MUK-1 Ryplová/352 370 422 29.07.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
<br> Městský úřad Kraslice,odbor životního prostředí,jako příslušný správní orgán podle § 11
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve
veřejném zájmu a to s účinností
<br> od 29.07.2022 do ODVOLÁNÍ
<br> podle ustanovení § 109 odst.1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona
<br> ZAKAZUJE bez náhrady
<br> odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží na území obce s rozšířenou
působností Kraslice pro účely mytí aut,zalévání hřišť,trávníků,zahrad,napouštění
nádrží a bazénů,s výjimkou odběrů,u nichž byl stanoven MZP,dále se tento zákaz
netýká odběrů povrchových vod k zajištění hromadného zásobování obyvatelstva
pitnou vodou <.>
<br>
Odůvodnění
<br> Městský úřad Kraslice,jako příslušný vodoprávní úřad,na základě hydrologických poměrů na
vodních tocích na území ORP Kraslice a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve
vodních tocích,s okamžitou platností od 29.07.2022 na dobu neurčitou,zakázal odběr
povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním obvodu ORP Kraslice,a to
k účelu zalévání hřišť,trávníků a zahrad,mytí aut napouštění nádrží a bazénů.Zákaz odběru
se nevztahuje na odběry,u nichž byl stanoven MZP v rámci platného povolení a odběrů
povrchových vod k zajištění hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou <.>
<br> Dle aktuální dlouhodobé předpovědi ČHMU se nepředpokládají význa...

Načteno

edesky.cz/d/5539739

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz