« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 26. 7. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 26. 7. 2021
1
<br>
Zápis
<br> Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 26.července 2022 od 20,00 hodin
sál Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br>
Přítomni: B.Ježek,M.Mašek,J.Muška,P.Fulín,H.Bačíková,I.Kofroňová,M.Hašek <,>
<br> P.Šach,M.Hruška
<br>
<br> Omluveni: V.Novák,A.Radová
<br>
<br> Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise
<br> Zapisovatelka: I.Kofroňová
<br> Ověřovatelé zápisu: J.Muška,H.Bačíková
<br> Návrhová komise: M.Mašek,P.Šach,P.Fulín
<br>
<br> pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br> Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastní 9 zastupitelů,starosta konstatoval,že
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93 odst.1 Zákona
<br> o obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně sedmi
<br> dní,a to 15.července 2022.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce na
<br> webových stránkách městyse <.>
<br> Dále starosta na počátku veřejného zasedání konstatoval,že zápis z minulého veřejného zasedání
<br> zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 28.června 2022 byl řádně vyvěšen,a nebyly
<br> k němu vzneseny žádné připomínky <.>
<br>
<br>
<br> Návrh programu jednání:
<br>
<br> Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Žádost společnosti Centrum české historie o.p.s.o příspěvek
<br> Projednání záměru provozu Pošta Partner
<br> Rozpočtové opatření
<br> Ostatní,Diskuse,Závěr
<br>
<br> Nikdo z přítomných nevznesl návrh na doplnění programu zasedání <.>
<br>
<br> pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br> Návrh programu byl schválen <.>
<br>
<br>
<br> 1.Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Během dvou týdnů prošly Maršovickem dvě mimořádné živelné události.Ve středu 29.června voda
<br> z přívalového deště řádila ve Mstěticích,Záhoří a především ve Zderadicích.Splavené bahno
<br> zaneslo potoky Bukovský a Zderadický,nepořádek voda přinesla i v Mar...

Načteno

edesky.cz/d/5539225

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz