« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Ke Klíčovu, u Vinných sklepů - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke_Klicovu_U_Vinnych_sklepu_-_DIO_14._etapa.pdf
JA
N
<br> D
O
<br> VA
<br> KE KLÍČOVU
<br> VYSO
ČANSKÁ
<br> PEŠLOVA
<br> U VINNÝCH SKLEPŮ
N
<br> AD
V
<br> YS
O
<br> Č
AN
<br> Y
<br> 901
117
<br> 901
118
<br> 901127
<br> 901187
<br> 901194
<br> 901188
<br> 901518
<br> 901521
<br> 901520
<br> 901193
<br> 901129
<br> 901189
<br> 901517
<br> 9011
25
<br> 901191
<br> 901192
<br> 901519
<br> 901128
<br> 901190
<br> 901126
<br> 901123
<br> 901186
<br> 901185
<br> 901523
<br> 901522
<br> 901524
<br> 1974219743
<br> P2
<br> P6
ST
<br> OP
<br> P2
<br> B2
8
<br> m3,3B16
<br> B29
<br> P4
10
<br> 0m
<br> E3
a
<br> P3
<br> IP
22
<br> PO
ZO
<br> R
<br> NE
BE
<br> ZP
EČ
<br> NÝ
Ú
<br> SE
K
<br> KO
LE
<br> JE
<br> A3
0
<br> A3
1c
<br> E1
3
<br> 20 m
<br> P4
E3b
<br> STOP - 50m
<br> A10
<br> B2
<br> P2
<br> P4
C
<br> 2b
<br> B24a
<br> IP10a
<br> 6t B13
<br> A10
<br> A10
<br> P14
<br> B2
0b
<br> 30
<br> ZÁBOR STAVBY 437m2
<br> A15
<br> P6STOP
<br> B20a
30
<br> Z4a
<br> C4b
<br> m3 <,>
3B1
<br> 6
<br> B20b
<br> 30
<br> IP10a
<br> SMĚROVACÍ DESKY Z4a a 5M
<br> 1
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> PĚŠÍ KORIDOR ŠÍŘKY 2m
(435m2)
<br> PĚŠÍ KORIDOR - TRASA PŘES STAVENIŠTĚ
V XXX.ŠÍŘCE XXXmm,ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODU
<br> ZÁBOR STAVBY 1 352m2
<br> 1
IP22
POZOR
<br> ULICE KE KLÍČOVU
NEPRŮJEZDNÁ
<br> A15
B20a30
<br> Z4b
<br> Z4b
<br> Z4a
<br> C4b
<br> P7
<br> Z4a
<br> Z4b
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z2 3xS7 typ1 C4a
<br> POZICE STOPČÁRY
<br> IP22
PO
<br> ZO
R
<br> ULICE KE KLÍČOVU
NEPRŮJEZDNÁ
<br> A10
<br> P8
<br> ZÁBOR STAVBY 617m2
<br> C2a
<br> C2a
E13
<br> VLEVO JEN STAVBAA UŽIVATELÉ OBJEKTŮ VLEVO JEN STAVBA A
UŽIVATELÉ OBJEKTŮ
<br> B1
<br> B1
<br> VJEZD VOZIDEL STAVBY A
UŽIVATELE OBJEKTŮ POVOLEN
<br> E1
3
<br> MIM
O V
<br> OZI
DEL
<br> STA
VBY
<br> A U
ŽIV
<br> ATE
LE
<br> OB
JEK
<br> TŮ
<br> E13
MIMO VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> VJEZD VOZIDEL STAVBY
POVOLEN
<br> E13
MIMO VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> B24b
<b...
Ke_Klicovu_U_Vinnych_sklepu_-_DIO_13._etapa.pdf
JA
N
<br> D
O
<br> VA
<br> KE KLÍČOVU
<br> VYSO
ČANSKÁ
<br> POD
PEK
<br> ÁRN
AMI
<br> PEŠLOVA
<br> N
AD
<br> V
YS
<br> O
Č
<br> AN
Y
<br> 901
117
<br> 901
118
<br> 901127
<br> 901187
<br> 901194
<br> 901188
<br> 901518
<br> 901521
<br> 901520
<br> 901193
<br> 901189
<br> 901517
<br> 9011
25
<br> 901191
<br> 901192
<br> 901519
<br> 901128
<br> 901190
<br> 901126
<br> 901123
<br> 901186
<br> 901185
<br> 901523
<br> 901522
<br> 1974219743
<br> P6
STOP
<br> P2
<br> P6
ST
<br> OP
<br> P2
<br> B2
8
<br> m3,3B16
<br> B29
<br> P4
10
<br> 0m
<br> E3
a
<br> P3
<br> IP
22
<br> PO
ZO
<br> R
<br> NE
BE
<br> ZP
EČ
<br> NÝ
Ú
<br> SE
K
<br> KO
LE
<br> JE
<br> A3
0
<br> A3
1c
<br> E1
3
<br> 20 m
<br> P4
E3b
<br> STOP - 50m
<br> A10
<br> B2
<br> P2
<br> P4
C
<br> 2b
<br> B24a
<br> IP10a
<br> 6t B13
<br> A10
<br> A10
<br> P14
<br> B20b
30
<br> ZÁBOR STAVBY 855m2
<br> A15
<br> P6STOP
<br> B20a
30
<br> m3 <,>
3B1
<br> 6
<br> B20b
<br> 30
<br> IP10a
<br> SMĚROVACÍ DESKY Z4a a 5M
<br> B20a30
A15
<br> C2a
<br> 1
<br> IP22
PO
<br> ZO
R
<br> SIGNALIZACE
VYPNUTA
<br> ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU
ZÁBOR STAVBY 560m2
<br> ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU
<br> A15
<br> B20a30
<br> PĚŠÍ KORIDOR ŠÍŘKY 2m
(435m2)
<br> Z2 3xS7 typ1
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> PĚŠÍ KORIDOR - TRASA PŘES STAVENIŠTĚ
V XXX.ŠÍŘCE XXXmm,ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODU
<br> ZÁBOR STAVBY 1 352m2
<br> C4b
Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z4a
<br> Z2
3xS7 typ1
<br> V5
<br> V5
<br> 1
IP22
POZOR
<br> SIGNALIZACE
VYPNUTA
<br> P7
<br> A10
<br> POZICE STOPČÁRY
<br> P8
<br> A10
<br> C2a
C4a
<br> POZICE STOPČÁRY
<br> C2d
<br> E13
VPRAVO JEN STAVBA
<br> A UŽIVATELÉ OBJEKTŮ
<br> VPRAVO JEN STAVBA A
UŽIVATELÉ OBJEKTŮ
<br> B1
<br> B1
<br> VJEZD VOZIDEL STAVBY A
UŽIVATELE OBJEKTŮ POVOLEN
<br> E1
3
<br> MIM
O V
<br> OZI
DEL
<br> STA
VBY
<br> A U
ŽIV
<br> ATE
LE
<br> OB
JEK
<br> TŮ
<br> E13
MIMO VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> VJEZD VOZIDEL STAVBY
POV...
Ke_Klicovu_U_Vinnych_sklepu_-_OOP.pdf
Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/114757/2022 V Praze dne 29.7.2022
<br> Spis: S MCP09/113837/2022/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 40 odst.4
<br> písm.a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a po předchozím vyjádření Policie ČR <,>
<br> Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-177274-
<br> 10/ČJ-2022-0000DŽ-S 3 ze dne 26.7.2022
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Ke Klíčovu,U Vinných sklepů,na území správního obvodu Praha 9,k.ú <.>
<br> Vysočany,v termínu 8.8.2022 – 19.8.2022 (13.etapa),20.8.2022 – 26.8.2022 (14.etapa) <,>
<br> z důvodu realizace rekonstrukce ulice vč.úpravy SSZ 9.252 Jandova – Ke Klíčovu a přeložek
<br> IS,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
<br> podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> - Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 2...

Načteno

edesky.cz/d/5539092

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz