« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Textová část Změny č. 2 ÚPO Lichoceves – Noutonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Textová část Změny č. 2 ÚPO Lichoceves – Noutonice
ZMĚNA č.2
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
<br> LICHOCEVES – NOUTONICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> označení orgánu,který změnu územního plánu vydal
<br> Zastupitelstvo obce Lichoceves
<br> datum nabytí účinnosti změny územního plánu
<br>
<br> jméno a příjmení,funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele
<br> XXXX XXXXXXX <,>
starostka obce Lichoceves
<br> otisk úředního razítka podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
…………………………………………………………………………
<br>
<br> Změna č.2 ÚPO Lichoceves – Noutonice | návrh pro veřejné projednání
<br> 2 | šindlerová I felcman
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> © šindlerová I felcman,2022
<br>
<br>
<br> návrh pro veřejné projednání | Změna č.2 ÚPO Lichoceves – Noutonice
<br> šindlerová I felcman | 3
<br> ZADAVATEL:
<br> Obec Lichoceves,č.p.20,252 64 Lichoceves
<br> Určený zastupitel: XXXX XXXXXXXXXXX,zastupitelka obce
<br> POŘIZOVATEL:
<br> Obecní úřad Lichoceves,č.p.20,252 64 Lichoceves
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele: XXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> Obecní úřad Lichoceves zajišťuje dle ustanovení § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 tohoto zákona prostřednictvím
smluvního pořizovatele,Mgr.Bc.Jindřicha Felcmana,Ph.D <.>
<br> ZPRACOVATEL:
<br>
<br>
Zodpovědná projektantka:
<br> Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D <.>,autorizovaná architektka pro obor architektura,osvědčení ČKA č.04 019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………………………………………………………………………………
<br> Zpracovatelský tým:
<br> Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D <.>,autorizovaná architektka pro obor architektura (urbanismus,koordinace)
<br> Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D.(regulace,právní supervize)
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX (grafické zpracování,GIS)
<br> Datum:
<br> Červenec 2022
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5537848

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz