« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
!
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> SMS5a
<br> SMS5b
<br> SMS6
<br> VN2
ZPF3
<br> ZPF1
<br> ZPF2
<br> 1.01.00
I <.>
<br> 1.10.00
I <.>
<br> 1.26.11
IV.1.26.51
<br> IV <.>
<br> 1.01.10
II <.>
<br> B.9
<br> Podkladová data © ČÚZK,2022
<br> VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
<br> 1 : 5 000
<br> název výkresu číslo výkresu
<br> S
<br> 0 125 250 375 50062,5
<br> m
<br> Z M Ě N A č.2 Ú P O L I C H O C E V E S – N O U T O N I C E
<br> ! ! !
<br> LIMITUJÍCÍ PRVKY
<br> !!! !!! hranice zastavitelného území
<br> !!! !!! hranice zastavitelného území – rušená
<br> katastrální hranice (stávající stav)
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
<br> I.třída ochrany ZPF
<br> IV.třída ochrany ZPF
<br> hranice BPEJ
<br> kód BPEJ3.09.00
<br> třída ochrany ZPFI <.>
<br> účelové komunikace sloužící k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a polní cesty
<br> ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
<br> ZPF1 plocha změny se záborem ZPF a s vyhodnocením záboru ZPF
<br> část plochy změny představující zábor ZPF

Načteno

edesky.cz/d/5537840

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz