« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-07-28 - Záměr - 0379987-2022
č.j.MMB/0379987/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Umožnění přesahu stavby nad částí pozemku p.č.1101/1 ostatní plocha,ostatní komunikace
o výměře 3 m2,k.ú.Královo Pole
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel <.>
<br> 542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0379987/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.Umožnění přesahu stavby nad částí pozemku p.č.1493/1 ostatní plocha,ostatní komunikace
o výměře 6,63 m2,k.ú.Veveří
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> 3.pronájem pozemků:
- p.č.878 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 581 m²,jehož součástí je stavba
<br> č.pop.161,způsob využití jiná stavba,způsob ochrany nemovitá kulturní památka <,>
<br> - p.č.887 ostatní plocha,zeleň o výměře 5.941 m²,způsob ochrany nemovitá kulturní
<br> památka <,>
<br> vše v k.ú.Bohunice <.>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvede...

Načteno

edesky.cz/d/5537271

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz