« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutí – Územní rozhodnutí č. H/03/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-07-28 - VV MČBT-3430-2022
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/1537/2022/Mih
<br> MČBT/3430/2022
<br> V Brně dne: 20.7.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> EG.D,a.s <.>
<br> Lidická č.p.1873/36
<br> 602 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> č.H/03/2022
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 25.2.2022 podala společnost
<br> EG.D,a.s <.>,IČ 280 85 400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost Puttner,s.r.o <.>,pan Ing.XXXXXX XXXXXX,IČ XXX XX XXX,Šumavská
<br> č.p.416/15,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br> Na základě tohoto posouzení stavební úřad
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané
<br> „Brno,Chrlice,rek.VN820 p.b.b1 - 108 – ETAPA 1“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.38/1 (ostatní plocha),parc.č.75/1 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 120/2 (ostatní plocha),parc.č.142/1 (ostatní plocha),parc.č.142/2 (ostatní plocha),parc.č.142/16
<br> (ostatní plocha),parc.č.195/13 (ostatní plocha),parc.č.204/96 (ostatní plocha),parc.č.204/99 (ostatní
<br> plocha),parc.č.204/162 (ostatní plocha),parc.č.268/1 (ostatní plocha),parc.č.268/2 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.269/1 (ostatní plocha),parc.č.269/2 (ostatní plocha),parc.č.270 (ostatní...
2022-07-28 - VV MČBT-3430-2022-PŘÍLOHA

Načteno

edesky.cz/d/5537270

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz