« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení - zahájení řízení o změně stavby „Parkovací plochy na sídlišti Výsluní II. etapa, Zábřeh“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení řízení o změně stavby „Parkovací plochy na sídlišti Výsluní II. etapa, Zábřeh“
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZAB.VD_314694
MUZB/37693/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/37693/2022/OD
SPIS.ZN.: DO35613/2022/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 26.07.2022
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY
<br> Město Zábřeh,IČO 00303640,Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh (dále jen "stavebník")
podal dne 13.07.2022 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu:
<br> „Parkovací plochy na sídlišti Výsluní II.etapa,Zábřeh“
<br> (dále jen "stavba") povolená v katastrálním území Zábřeh na Moravě na pozemcích parc.č <.>
4928/1,4928/72,4928/78 a 4928/136 stavebním povolením č.j.2020/8467/DO-MUZB-8m
která vydal Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy dne 10.02.2021 <.>
<br> Uvedeným dnem podání žádosti bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno <.>
<br> Popis změn:
<br> - Původní projekt počítal s 33 místy na parkování.Po úpravě,kdy vedení města požadovalo
<br> větší množství stromů,byla zrušená čtyři parkovací místa,konečný počet je 29 <.>
<br> - V projektu proto bude i větší množství stromů.Z plánovaných 2ks bude vysazeno 6ks
<br> nových stromů <.>
<br> - Vzhledem k většímu množství zeleně,tedy vsakovací plochy,bude zrušena jedna z
<br> plánovaných uličních vpustí jako nadbytečná,a to UV4 v blízkosti retenční nádrže <.>
<br> Navrhovaná změna je zdokumentovaná v příloze: koordinační situace po úpravě
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<br> ODBOR SPRÁVNÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám.Osvobození 15,789 01 Zábřeh
<br>
<br>
<br> Č.j.MUZB/37693/2022/OD
<br> Strana 2 z 3
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích")zákona o pozemních komuni...

Načteno

edesky.cz/d/5535454

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz