« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Volné místo - VŘ 34/2022 - Sociální pracovník/pracovnice v OS - OSPP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prihlaska_do_vyberoveho_rizeni.doc
Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> dle Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
<br>
Datum narození:
<br>
<br>
Místo narození:
<br>
<br>
Státní příslušnost:
<br>
<br>
Místo trvalého pobytu:
<br>
<br>
Číslo občanského průkazu:
<br>
Číslo dokladu o povolení k pobytu:
<br> (jde-li o cizího státního občana)
<br>
· Kontaktní telefon,e-mail :
<br>
<br>
<br> · nepovinný údaj
<br> K přihlášce se připojí následující doklady:
<br> 1.Strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
<br> 2.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
<br> 4.ověřená kopie „lustračního osvědčení“ a čestné prohlášení dle § 2 a § 4 zákona č.451/1991 Sb.(pouze v případě,že je požadováno v oznámení o výběrovém řízení) <.>
Upozornění:
<br> V případě,že ve výběrovém řízení nebudu úspěšný / úspěšná,budou moje osobní doklady (způsob vyznačte)
- vráceny na korespondenční adresu obyčejnou zásilkou
- vráceny na korespondenční adresu doporučenou zásilkou
- vyzvednuty osobně
V případě nevyzvednutí či nedoručení,budou předmětné doklady skartovány <.>
Datum :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
VR_34_2022_socialni_pracovnik_OSPP.pdf
Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části Praha 9
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 9
<br>
<br> vyhlašuje dne 27.července 2022
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO
<br> MÍSTA
<br> Sociální pracovník/pracovnice v oddělení sociální péče a
<br> prevence
<br>
Odbor: sociální
<br> Sjednaný druh práce: kumulovaná pozice veřejný opatrovník/opatrovnice a sociální
<br> pracovník/pracovnice
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> V platové třídě: 11
<br>
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br>  fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
<br>  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
který ovládá český jazyk /slovem i písmem/ <,>
<br>  způsobilost k právním úkonům <,>
<br>  bezúhonnost <.>
<br>
Požadované vzdělání:
<br>  vysokoškolské sociální
(vzdělání dle § 110 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,v platném znění
<br> tj.vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,magisterském nebo
<br> doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci,sociální politiku <,>
<br> sociální pedagogiku,sociální péči,sociální patologii,právo nebo speciální
<br> pedagogiku,akreditovaném podle zvláštního právního předpisu) <.>
<br>
<br> Požadované znalosti:
<br>  znalost práce na PC (MS WORD,EXCEL,INTERNET) <,>
 orientace v právní problematice (z.č.89/2012 Sb <.>,nový občanský zákoník,ve znění
<br> pozdějších právních předpisů) <.>
<br>
Další schopnosti:
<br>  dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu <,>
<br>  pozitivní a laskavý přístup při jednání s klienty
 - psychická stabilita i v krizových
<br> situacích <,>
<br>  schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích <,>
<br>  samostatnost,zodpovědnost a spolehlivost <,>
<br>  dobré komunikační schopnosti,odolnost vůči stresu <,>
<br>  sociální cítění <.>
<br>
<br> Nabízíme:
<br>  možnost dalšího vzdělávání (a...

Načteno

edesky.cz/d/5534352

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz