« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Rozhodnutí - stavební povolení: Obytný soubor Prosek - domy M,N,P-novostavba bytových domů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-036813.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/036813/2022/OVÚR/Tům
Č.J.: MCP09/113716/2022/OVÚR/Tům
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
tumovai@prahaX.cz
<br> DATUM: 27.07.2022 Ukl.zn.: P-500/1/Střížkov
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.Prahy,kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve stavebním řízení přezkoumal podle
§ 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 15.03.2022 podala a dne 01.06.2022
upravila,společnost
<br> B+3 REAL k.s <.>,IČO 27364640,se sídlem Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha-Nové Město (právní
nástupce stavebníka,společnosti B+3 REAL a.s.),kterou zastoupila společnost FINEP CZ a.s.<,>
IČO 26503387,Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha-Nové Město
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání rozhodl,že novostavba nazvaná:
<br> "Obytný soubor Prosek - domy M,N,P",novostavba bytových domů a dočasné stavby
zařízení staveniště,při ulicích Lovosická a Zásadská,Praha 9 Střížkov,na pozemcích parc <.>
č.500/1,500/115,500/116,500/227,500/228,500/229,509/4,509/120,515/42,833/3 v
katastrálním území Střížkov <,>
<br> obsahující:
- bytový dům M (SO 01),bytový dům N (SO 02),bytový dům P (SO 03),domy M a P budou
mít 7 nadzemních podlaží,dům N bude mít 6 nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží
s garážovými stáními <,>
<br> - stanoviště směsného odpadu (SO 08),pro odpadové hospodářství smíšeného odpadu,které bude
tvořeno zpevněnou plochou se zastřešeným uzamykatelným přístřeškem <,>
<br> - opěrné stěny (SO 09),které jsou navrženy u venkovních ramp a kolem venkovního schodiště u
vstupů do bytových domů (jako součást b...

Načteno

edesky.cz/d/5534350

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz