« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zahraničních věcí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č 5 koncepčního návrhu účasti ČR na EXPO 2025
Příloha č.5: Předběžný návrh struktury doprovodných akcí Kal.týden Název akce Návrh participujících institucí / účast představitelů ČR Státní svátek / významná událost 15 Zahajovací ceremoniál Prezident ČR   16 Kraj #1 ČR: Velký pátek 17 Týden českých tradic a kultury Czech Tourism ČR: Velikonoční pondělí 18 Kraj #2 ČR: Svátek práce / JP: Golden Week 19 Týden českých pohádek Czech Tourism ČR: Den vítězství / JP: Children's day 20 Česko-japonské obchodní fórum MPO + Czech Trade   21 Kraj #3   22 Czech Space XXXX XXX.dopravy   XX Kraj #X   XX Česko-japonské investiční fórum MPO + Czech Invest   25 Czech Startup Week MPO + Czech Founders   26 Týden vzdělanosti MŠMT   27 Kraj #5 ČR: XXXXX a XXXXXXX / XXX XXX XX Týden české kinematografie Min.kultury   XX Kraj #6   30 Národní týden ČR Předseda vlády JP: XXXXXX XXX XX Women's Summit   XX Týden světové bezpečnosti MZV + Min.obrany JP: 80.výročí od svržení atom.bomb 33 Týden českého venkova Min.zemědělství JP: Mountain Day 34 Týden české kuchyně Czech Tourism   35 Kraj #7   36 Sportovní týden Národní sportovní agentura   37 Týden české hudby MK   38 Týden zdravého života MPSV / MZDR JP: Respect for the Aged day 39 Kraj #8 ČR: Den české státnosti JP: Autumnal Equinox Day 40 Česko-asijské inovační fórum Ministryně pro vědu,výzkum a inovace   41 Cyber security summit MMR   42 Závěrečný ceremoniál JP: Health & Sports day Uvedený harmonogram je pouze orientační.Detailní program,vč.konkrétních témat a termínů bude sestaven na základě dohody s jednotlivými stakeholdery a spolupracujícími organizacemi <.>
Žádost do pracovního poměru 2021
Ž á d o s t
<br> o přijetí do pracovního poměru |_|
Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Ing.XXXXXXXX XXXXXX,státní tajemník,Ministerstvo zahraničních věcí ČR,Loretánské nám.5,118 00 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa bydliště[footnoteRef:1] ve tvaru [1: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),v platném znění.]
<br> obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát
<br>
Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru
obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát
<br>
Datová schránka[footnoteRef:2] [2: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> Telefonní číslo
<br>
E-mail
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do pracovního poměru |_|
<br> na místo[footnoteRef:4] [4: Doplňte název místa a odboru / zastupitelského úřadu,uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení,na něž se chcete přihlásit.]
<br>
v odboru / na ZÚ
<br> v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
<br>
<br> Čestné prohlášení[footnoteRef:5] [5: S výjimkou prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti zaškrtněte jednotlivě u každého předpokladu a doplňte podle vysvětlivek,pokud k žádosti nebudete splnění uvedeného předpokladu dokládat listinou.Tu je však třeba doložit následně nejpozději před konáním pohovoru.]
<br> Pro účely výběrového řízení prohlašuji,že jsem podle § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,plně svéprávný/á,resp....

Načteno

edesky.cz/d/5533785

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zahraničních věcí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz