« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Pozvánka na oslavu výročí obce a SDH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na oslavu výročí obce a SDH
650 [et 100 [et oá'jrrvní zmínky A oď založení
<br> a akcí Březejc SDG-[BŘEZÉJC 1371 - 2021 1922 - 2022
<br> Vážení s_poťuoůčáné,vážení koste' <,>
<br> ďovoťujeme si Vás sráečněpozvát ná osťávý 650 [et oáprvní zmínky o obci Březejc á 100 (let oázafožení Sůoru ďoůrovoťnýck kasíčů Březejc <.>
<br> Osťávý tě ckto významnýck výročí se Buáou konat v soůotu 27.SW 2022.Zákájený Buáou mši svatou v 10:30 koáín u kápfíčký,oďkuď se po skončení výďáme s[ávnostním průvoďem ná sportoviště,kafe Buáepříjmfáven společný oóěď á ocýooťeďníyrográm <.>
<br> Buofeamepotěšení,kďýž nášeyozváníjařeďáte ísvým
<br> příůuzným,přáteáům á známým,zvfáště roáákům oBce íBřezejc <.>
<br> 'Po cefý áen kráje k tanci í posťecku káyeťá Žízeň <.>
<br> Bokáté oůč erstvení zajíštěnoHH!

Načteno

edesky.cz/d/5533593

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz