« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - propoj na ul. Jiráskova „Reko NTL/STL MS Zábřeh – Tůmova + 3“, asfaltování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - propoj na ul. Jiráskova „Reko NTL/STL MS Zábřeh – Tůmova + 3“, asfaltování
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZAB.VD_314667
MUZB/37615/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/37615/2022/OD
SPIS.ZN.: DO37538/2022/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 28.07.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů; na
základě žádosti,kterou 25.07.2022 podal(a) společnost XXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Na větrníku
XXX/X,XXX 01 Šternberk (dále jen “žadatel”),a předchozího projednání návrhu stanovení
přechodné úpravy podle § 77 odst.3) zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jímž je
podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie,která vyjádřila s předmětným
návrhem přechodné úpravy provozu souhlas ve stanovisku Policie České republiky,které pod č.j <.>
KRPM79961-2/ČJ-2021-140906 vyhotovil dne 02.06.2022 Dopravní inspektorát Šumperk <,>
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst.5) zákona o silničním provozu v souladu s
ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),kterým
<br> STANOVÍ
<br> přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici III/31534 ul.Jiráskova
a místní komunikaci ul.Na Farském v Zábřeze,z důvodu vyznačení částečné uzavírky provozu
v místě křížení těchto pozemních komunikací a na místní komunikaci ul.Na Farském <.>
<br> Termín: 01.08.2022 - 08.08.2022
<br> Důvod: propoj na ul.Jiráskova „Reko NTL/STLMS Zábřeh – Tůmova + 3“,asfaltování <.>
<br> Odpovědná osoba: XXXX XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5532233

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz