« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Rozhodnutí - dodatečné povolení dokončené stavby - hospodářský objekt u rodinného domu č.p. 72, Zábřeh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - dodatečné povolení dokončené stavby - hospodářský objekt u rodinného domu č.p. 72, Zábřeh
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁBŘEH
ODBOR SPRÁVNÍ
STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD
Masarykovo náměstí 6,789 01
Zábřeh
<br> VITZAB.VD_313667
MUZB/35026/2022/SVU
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
Boženy Němcové XX
XXX XX Zábřeh
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/35026/2022/SVU
<br> SPIS.ZN.: Výst.578/2021/Ba
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXX,DiS <.>
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jana.bartosova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 22.7.2022
<br> ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ DOKONČENÉ STAVBY
<br> Výroková část:
Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal podle § 129 odst.2 a 3 a
§ 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 24.03.2021 podal
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX,Boženy Němcové XX,XXX XX Zábřeh
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 90,§ 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006
Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> o d o d a t e č n é m p o v o l e n í
dokončené stavby:
<br> hospodářský objekt u rodinného domu č.p.72 Zábřeh
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1102/3 v katastrálním území Zábřeh na Moravě <,>
kterým stavbu dodatečně povoluje <.>
<br> Stavba obsahuje:
- Hospodářský objekt u RD č.p.72 Zábřeh je přízemní,nepodsklepený o celkovém půdorysu 2,75
x 11,35 m,max.výšky +4,6 m po vrchol pultové střechy o dvou výškových úrovních; dispozičně
obsahuje přístřešek pro odpočinek a hospodářský sklad; objekt je dřevěné konstrukce,částečně
otevřený a zadní stěna je zděná z cihel; krytina střechy je betonová taška; objekt není napojen
na inženýrské sítě; de...

Načteno

edesky.cz/d/5530892

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz