« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Komunikace a inženýrské sítě k RD, Horní Studénky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Komunikace a inženýrské sítě k RD, Horní Studénky
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZAB.VD_314619
MUZB/37493/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/37493/2022/OD
SPIS.ZN.: DO27638/2022/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 25.07.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích„
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy dle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě žádosti,kterou dne 01.06.2022 podal(a) Obec Horní Studénky,IČO 00635944,789 01
Horní Studénky 44 (dále jen „žadatel“),kterou zastupuje Ing.Zbyněk Pospíšil,IČO 47821507 <,>
Strejcova 1908/32,789 01 Zábřeh,postupem v souladu s ustanovením § 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“)
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy,kterým dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu a po projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jímž
je v souladu s ustanovením § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Šumperk - DOPRAVNÍ
INSPEKTORÁT,787 90 Šumperk a jejím souhlasu v písemném stanovisku č.j.KRPM-80414-2/ČJ-
2022-140906 ze dne 06.06.2022 <,>
<br> STANOVÍ
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> na místní komunikaci v obci Horní Studénky (parc.č.313/5),v souladu s § 78 zákona o silničním
provozu,navrženého v rámci stavebního objektu SO 01 Komunikace stavby nazvané
<br> „Komunikace a Inženýrské Sítě k RD - Horní Studénky“ <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<br> ODBOR SPRÁVNÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVY
<br> nám.Osvobození 15,789 01 Zábřeh
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5530891

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz