« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VV OOP - opatření při nedostatku vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření při nedostatku vody
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V S E T Í N
odbor životního prostředí
<br>
<br>
SPIS.ZN.: MUVS-S 14931/2022 OŽP/Te
Č.J.: MUVS 66019/2022
<br>
<br>
<br>
Oprávněná úřední osoba:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jindra.tesarova@mestovsetin.cz
<br> DATUM: 25.7.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
<br>
<br> Městský úřad Vsetín,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104
<br> odst.2 písmeno a) a c) a ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v souladu s ustanovením §
<br> 115a) vodního zákona,ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a poklesu hladin
<br> povrchových vod na hranici hydrologického sucha,bez náhrady
<br> s účinností od 25.7.2022 do odvolání
<br>
<br> zakazuje
<br> nakládání s povrchovými vodami :
<br>
<br> I.podle ustanovení § 6 odst.4 a § 105 odst.1 vodního zákona zakazuje obecné
nakládání s povrchovými vodami z těchto vodních toků ve správním
<br> obvodu města Vsetína
<br>
<br> Vsetínská Bečva
<br> Jasenický potok
<br> Jasenka
<br> Rokytenka
<br> Semetínský potok
<br> Vsetínský náhon
<br>
<br> včetně jejich přítoků <.>
<br>
<br> II.podle ustanovení § 109 odst.1 a § 106 odst.1 vodního zákona zakazuje
odběry povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP
<br> Vsetín,s výjimkou povolených odběrů pro vodárenské účely a pro
<br> napájení hospodářských zvířat <.>
<br>
<br>
<br> Č.j.MUVS 66019/2022 str.2
<br>
<br>
Odůvodnění :
<br> Z důvodu horkého,bezdeštného počasí a dlouhodobě nepříznivé hydrologické situace došlo k poklesu hladin
<br> povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d na celém území ORP
<br> Vsetín.Ve vět...

Načteno

edesky.cz/d/5530340

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz