« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - U Elektry - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U_Elektry_Podebradska_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/112333/2022 V Praze dne 25.7.2022
<br> Spis: S MCP09/107816/2022/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 40 odst.4
<br> písm.a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a po předchozím vyjádření Policie ČR <,>
<br> Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-238867-
<br> 2/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 20.7.2022 <,>
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v prodloužení umístění přenosného dopravního značení a zařízení na
<br> pozemních komunikacích ul.U Elektry,Poděbradská,na území správního obvodu Praha 9,k.ú <.>
<br> Vysočany,v termínech 1.8.2022 – 22.9.2022,z důvodu realizace přeložek IS,dle přiložené
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro
<br> jeho realizaci:
<br>
<br> - Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> - Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn ...
U_Elektry_-_08_DIO_Situace_6_ET.pdf
b
y
t
o
v
ý
<br> d
ů
m
<br> dlažba
<br> as
fal
<br> t
<br> s
l
o
u
p
k
y
<br> b
i
l
l
b
o
a
r
d
u
<br> b
<br> e
<br> t
<.>
<br> b
e
to
<br> n
<br> p
o
d
e
z
d
í
v
k
a
<br> p
l
o
t
u
<br> pod
ezd
<br> ívk
a p
<br> lotu
<br> 7
<br> 7
<,>
2
<br> A
1
5
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> O
p
l
o
<br> c
e
n
<br> k
a
<br>
5
<br> 2
m
<br> 2
x
<br> P
<br> ř
e
c
h
o
d
o
v
á
<br> l
á
v
k
a
<br> (
2
<,>
5
x
1
<,>
5
m
<br> )
<br> O
p
l
o
c
e
n
<br> k
a
<br>
2
<br> 7
m
<br> E
1
3
<br> -
<br> P
<br> L
A
<br> T
Í
<br> O
<br> D
<.>
<.>
<br> D
<br> O
<.>
<.>
<br> B
2
8
<br> A
<br> 6
<br> b
<br> O
p
<br> l
o
<br> c
e
<br> n
k
a
<br>
2
<br> 0
0
<br> m
<br> E
1
3
<br> -
<br> P
<br> Ě
Š
<br> Í
<br> K
<br> O
R
<br> I
D
<br> O
R
<br> E
<br> 7
<br> b
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
-
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> N
<br> Í
K
<br>
U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> Z
<br> A
<br>
2
<br> 0
<br> m
<br> V
7
a
<br> -
<br> 7
m
<br> I
P
<br> 6
<br> I
P
<br> 6
<br> O
p
<br> l
o
<br> c
e
<br> n
k
a
<br>
1
0
<br> m
<br> Z
2
<br> E
1
3
<br> -
<br> C
<br> H
O
<br> D
N
<br> Í
K
<br>
U
<br> Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> <,>
<br> P
O
<br> U
Ž
<br> I
J
<br> P
<br> Ě
Š
<br> Í
<br> K
<br> O
R
<br> I
D
<br> O
R
<br> B
3
0
<br> B
3
0
<br> E
1
3
<br> -
<br> C
<br> H
O
<br> D
N
<br> Í
K
<br>
U
<br> Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> P
Ř
<br> E
J
D
<br> I
<br> N
<br> A
<br> D
<br> R
U
<br> H
O
<br> U
<br> S
<br> T
R
<br> A
N
<br> U
<br> A
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br> A
1
2
a
<br> 3
x
Z
<br> 4
d
+
<br> C
4
b
<br> O
p
l
o
c
e
n
k
a
<br> 8
m
<br> E
13
<br> -
P
<br> LA
T
<br> Í O
D
<br>.<.>
D
<br> O
<.> <.>
<br> B
28
<br> 72
<br> E
8d
<br> -
7
<br> 2m
<br> E13
- PLA
<br> TÍ O
D.<.> D
<br> O.<.>
<br> B28
<br> E8d
- 72
<br> m
<br> 1
<,>
5
<br> A
1
5
<br> E
7
b
<br> A
1
5
<br> U
<br>
E
<br> l
e
<br> k
<br> t
r
y
<br> U Elektry
<br> U Elektry
<br> U
E
<br> le
kt
<br> ry
<br> P
<br> o
<br> d
<br> ě
<br> b
<br> r
a
<br> d
<br> s
<br> k
<br> á
<br> P
<br> o
<br> d
<br> ě
b
<br> r
a
d
<br> s
k
á
<br> P6
<br> STOP
<br> E13 - PLA
TÍ OD.<...

Načteno

edesky.cz/d/5529218

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz