« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva (1.8.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva (1.8.2022)
OBEC LICHOCEVES
<br> Lichoceves čp.20,252 64 Velké Přílepy tel.220 930 556,e-mail obec©lichoceves.cz
<br> POZVÁNKA na 20.zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 1.srpna 2022 (pondělí) od 20:15 V úřadovně Obecního úřadu
<br> Zasedání proběhne za epidemiologických opatřeních v rozsahu,který bude platný v den zasedání <.>
<br> Návrh programu:
<br> 1 <.>
<br> Projednání uzavření soudního smíru (Dohoda o narovnání ve věci určení vlastnictví pozemku-vydržení části pozemku,tzv.předzahrádky,parc.č.12/1 V k.ú.Lichoceves);
<br> Směna části pozemku o výměře 161 m2 parc.č.321 ve vlastnictví Obce Líchoceves za část pozemku o výměře 161 m2 parc.č.66 oba k.ú.Noutonice u hřbitova (Smlouva směnná);
<br> Prodej pozemku parc.č.209/25 vk.ú.Noutonice vchatové oblasti Višňovka (Smlouva kupní);
<br> Zemědělský pacht pozemku parc.č.216/18 vk.ú.Noutonice (Smlouva o zemědělském pachtu);
<br> Pronájem Lichocevské hospody v budově čp.40 v Lichocevsi (Smlouva nájemní); Dotační podpora na veřejné osvětlení v místní části Noutonice;
<br> Rozpočtové opatření <.>
<br> 171; Muchová starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 24.7.2022 Sejmuto z úřední desk/372)

Načteno

edesky.cz/d/5528905

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz