« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na p. komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na p. komunikaci
Č.j.8620/2022/MUK-3
<br> Městský úřad Kraslice
odbor územního plánování,stavebního úřadu a
<br> památkové péče,nám.28.října 1438,358 01 Kraslice
Tel.: 352370430,e-mail: muller@meu.kraslice.cz,DS: riebz3t
<br>
<br>
Spisová značka: 8620/2022/MUK
<br> Číslo jednací: 8620/2022/MUK-3
Vyřizuje/linka: Müller Petr/430
<br>
<br> Kraslice dne 13.července 2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Městský úřad Kraslice,odbor územního plánování,stavebního úřadu a památkové
<br> péče,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 77 a 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané
<br> žádosti,po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje a v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve
<br> znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy,kterým stanovuje
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
<br> žadatel – XXXXX XXXXXXXX XXX.XX.X.XXXX,bytem Bublava čp.361
<br>
Městský úřad Kraslice,odbor územního plánování,stavebního úřadu a památkové
<br> péče,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
podle § 77 odst.1 písm.c) násl.cit.zákona,na základě podané žádosti osobou SIVÁK
<br> XXXXXXXX XXX.XX.X.XXXX,bytem Bublava čp.361 a po předchozím vyjádření Policie České
<br> Republiky,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,vedené pod Čj.KRPK-53715-
<br> 2/ČJ-2022-190906,ze dne 22.6.2022 <,>
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu v katastru obce Bublava,v obci Bublava,na místní
<br> komunikaci p.p.č.2207/4 k.ú.Bublava <.>
<br>
<br> Důvod : Provádění výkopových prací při pokládce inženýrských sítí - spočívající v umístění
<br> dopravních značek k omezení provozu na dan...

Načteno

edesky.cz/d/5528033

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz