« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Učňovská - místní úprava - návrh OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ucnovska_B28_sit.pdf
U
Č
<br> Ň
O
<br> VS
KÁNN7
<br> 340
<br> UČŇOVS
KÁ
<br> 921896
<br> 907
419
<br> 921895
<br> 907420
<br> 90
74
<br> 18
<br> 921897
<br> B28
<br> 6
<br> 6
<br> S
<br> LEGENDA:
<br> STÁVAJÍCÍ VDZ
<br> STÁVAJÍCÍ SDZ
<br> STÁVAJÍCÍ SLOUPEK SDZ
<br> NOVÉ SDZB28
<br> NOVÝ SLOUPEK SDZ
<br> ÚPRAVA DZ - UL.UČŇOVSKÁ
<br>
Listy a pohledy
Učňovská-Celková situace
Navrh_OOP_Ucnovska.pdf
Městská část Praha 9 Úřad městské části Odbor dopravy Sokolovská 14/324,Praha 9,180 49
<br> Č.j.: MCP09/110832/2022 V Praze dne 20.7.2022 Sp.zn.: S MCP09/1 10829/2022/2
<br> Vyřizuje: Ing.Davidová
<br> Telefon: 283091430
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění námitek a připomínek
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor dopravy,příslušný dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil dne 20.6.2022 na základě žádosti společnosti Technická správa komunikací hl.m.Prahy,Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7,IČ: 03447286,řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.© 171 a násl.5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozděj ších předpisů,(dále jen „ správní řád “) a podle ust.š 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> UČĚOVSKÁ,v Praze 9
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení B28 na výše uvedené místní komunikací na území Městské části Praha 9,v rozsahu dle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto návrhu a je zveřejněna spolu s tímto opatřením,za níže uvedených podmínek pro jej ich realizaci:
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> b) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak,aby nebránilo provádění údržby komunikace <.>
<br> c) Úřad městské části Praha 9,odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li s...

Načteno

edesky.cz/d/5526703

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz