« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovisko SEA - Plán dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu 2021 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko SEA - Plán dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu 2021 - 2027
Odbor posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 15.července 2022
<br> Č.j.: MZP/2022/710/2498
<br> Vyřizuje: Ing.Tenglerová
<br> Tel.: 267 122 073
<br> E-mail: Nikola.Tenglerova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br>
<br> STANOVISKO
<br> Ministerstva životního prostředí
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br> „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“
<br> Předkladatel koncepce: Povodí Moravy,s.p <.>
<br> Dřevařská 11
<br> 602 00 Brno
<br>
<br> Zpracovatelé hodnocení: XXXXX XXXXXXX RNDr <.>
<br> (držitel autorizace dle § XX zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů,č.j.osvědčení <,>
<br> resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 5436/864/OPV/93 <,>
<br> prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2021/710/4654)
<br> RNDr.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> (držitel autorizace k provádění posouzení dle § 45i odst.2
<br> zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,č.j.osvědčení <,>
<br> resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 82209/ENV/15-
<br>
<br>
<br> Odbor posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 2/22
<br> 3704/630/15,prodlouženo rozhodnutím č.j.:
<br> MZP/2020/630/2693)
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.Zuzana Kožušníková
<br>
<br> Stručný popis koncepce:
<br> Plán dílčího povodí Moravy a přítoků V...

Načteno

edesky.cz/d/5525659


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz