« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Rozpočtové opatření č. 5 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5 2022
Obec Březejc
Rozpočtové opatření č.5 2022
<br> schválené 8.6.2022
<br>
<br> Příjmy paragraf položka Kč
provedené RO
č.5
<br> Daň z příjmu fyzic.osob ze závisl <.>
činnosti
<br>
<br> a funkčních požitků 1111 450000,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 25000,00
<br> Daň z přij.fyz.osob z kapit.výnosů 1113 65000,00
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 500000,00
Daň z příjmu práv.osob za
obec
<br> 1122 57570,00
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 1000000,00
<br> Poplatek za likvidaci komun.odpadu 1340 102000,00
<br> Poplatek ze psů 1341 1800,00
<br> Správní poplatky 1361 1000,00
<br> Daň z hazardních her 1381 14000,00
<br> Daň z nemovitosti 1511 150000,00
<br> MF kompenzační bonus 4111 9376,24
Neinvest.přij.transfery ze SR v rámci
souhr.dot.vztahů
<br> 4112 70500,00
<br> Transfery z kraje - neinvestiční 4122 127000,00 127000,00
<br> Odvádění a čištění odp.vod a nakl.s kaly 2321 2111 66000,00
<br> Neinvestiční dary 3319 2321 5000,00 5000,00
<br> Sportoviště nájem 3412 2132 1000,00
<br> Nájem PZ 3633 2139 2,00
<br> Nájem pozemky 3639 2131 11538,00
Příjmy nekapit.příspěvky,náhrady
Ekokom
<br> 3725 2324 30000,00
<br> Příjmy z úroků 6310 2141 500,00
<br> Nájem OÚ 6171 2132 7000,00 5000,00
<br> Splátky úvěru 8124 -188187,00
<br> Financování 8115 0,00
<br> Celkem 2506099,24 137000,00
<br>
<br> dne 8.6.2022
<br>
<br> XXXXXX XXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> paragraf položka Kč
provedené RO
č.5
<br> Neinvestiční transfery-COOP 2141 5229 30000,00
<br> Nákup materiálu 2212 5139 5000,00
<br> Pohonné hmoty a maziva 2212 5156 2000,00
<br> Nákup ostatních služeb 2212 5169 10000,00
<br> Oprava a údržba silnic 2212 5171 610000,00 127000,00
<br> Ostatní neinves.dotace SVK 2310 5329 15400,00
<br> Nákup ostatních služeb 2321 5169 45000,00
<br> Nákup materiálu 3319 5139 3000,00
<br> Nákup ostatních služeb 3319 5169 3000,00
<br> Pohoštění 3319 5175 9000,00
<br> Nákup materiálu 3326 5139 1000,00
<br> elektrická energie - kaplička 3326 5154 4000,00
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5525470

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz