« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov
': šli VC.íiÍíirii-Íúu a \
<br> STATNI POZEMKOVY URAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 -Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> _ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora Benešova 97,Hlouška,284 01 Kutná Hora
<br> Naše značka: SPU 247881/2022/Sb Spisová značka: 2RP8546/2014-537206 D|e rozdělovníku
<br> (uložen u pobočky)
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mail: jsvobodovaX©spucr cz | Datum: 13.7.2022 : SPU 2478811202330 0000151949925
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ust.š 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 20.7.2022,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 18.8.2022 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov (dále jen „KoPÚ“) <.>
<br> Návrh KoPÚ v rozsahu soupisů nových pozemků,včetně mapy návrhu nového uspořádání pozemků,je pro celé řešené území vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.412) a na Obecním úřadě v Řendějově.Na Obecním úřadě v Čestíně je vystavena pouze ta část návrhu KoPÚ,která územně spadá do příslušné obce (část k.ú.Kněž u Čestina) <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky <.>
<br> K později podaným námitkám a připomínkám se dle ust.; 11 odst.1 zákona nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečnéjednání (ust.š 11 odst.3 zákona),na ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz