« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2204/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě o výměře cca 2 m2 Zábřežské kulturní, s. r. o. se sídlem Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh, IČ: 27762661, za účelem umístění plakátovacího zařízení (válcové plochy).

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2204/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě o výměře cca 2 m2 Zábřežské kulturní, s. r. o. se sídlem Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh, IČ: 27762661, za účelem umístění plakátovacího zařízení (válcové plochy).
MĚSTO ZÁBŘEH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ
Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh
<br> oznamuje
<br> záměr pronájmu části pozemku p.č.2204/1 v k.ú.Zábřeh na Moravě o výměře cca 2 m 2
Zábřežské kulturní,s.r.o.se sídlem Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh,IČ:
27762661,za účelem umístění plakátovacího zařízení (válcové plochy) <.>
<br> Informace o záměru pronájmu Vám sdělíme osobně na Městském úřadu Zábřeh,Odboru vnitřních
věcí,oddělení majetkoprávní na adrese Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,případně na
tel.č.: 583 468 207 <.>
<br> Případné nabídky,připomínky či námitky k záměru můžete sdělit písemně přes podatelnu
Městského úřadu Zábřeh nejpozději do 15 dnů od zveřejnění záměru <.>
<br> Evidováno na majetkoprávním odd.pod č.27 n/2022
<br> Zveřejněno na úřední desce MěÚ Zábřeh a na www.zabreh.cz
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> MUZB/36904/2022/OMP
<br> Mateřská škola
<br> Základní škola
<br>
<br>
<br> 2022-07-20T16:57:04+0200
Bc.XXXX XXXXXXXX XXcXbXXcXbXXbaXXXfXXXXcXcXaXfdaXXXXbXXdX

Načteno

edesky.cz/d/5523868


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz