« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina – Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Smrk na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina – Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Smrk na Moravě
Fw snimi POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKDVY ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav Fritzova 426014,586 01 Jihlava
<br> Vášdomszn;
<br> Ze dne: OBEC SMRK
<br> Naše značka: SPU 23063412022/5201OC)/Morkus Č.p_ 30
<br> Spisová značka: SP1 2840120216201 01 675 01 Smrk
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: j.morkus©spucr.cz
<br> Datum: 27- 6- 2022 SPU 230034120221520100fnonms
<br> lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> 000580122685
<br> Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Smrk na Moravě
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 19 písm.9) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a ozměně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě ajinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,kzajišt'ovaní změn údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“),a v souladu s 5 5 odst.4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných púdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,oznamuje,že návrh změn mapy BPEJ pro k.ú.Smrk na Moravě je vyložen
<br> po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na Krajském pozemkovém úřadu pro Kraj Vysočina a na Obecním úřadu Smrk,kde je možné uplatňovat po tuto stanovenou dobu případné písemně připomínky.Kpozději uplatňovaným připomínkám nebude přihlédnuto.Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina po vyhodnoceni došlých připomínek ukončí v souladu s 5 6 odst.2 citované vyhlášky předmětnou aktualizaci BPEJ <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina tímto žádá Obecní úřad Smr...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz