« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Výzva k odstranění vozidla - RZ: PVH 49-58

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla - RZ: PVH 49-58
MĚSTO ZÁBŘEH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,ODBOR TECHNICKÉ SPRÁVY
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> Úřední deska ČÍSLO JEDN.: MUZB/36266/2022/OTS
SPIS.ZN.: MUZB/31818/2022/3
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 2022-07-18
<br> VÝZVA
<br> Město Zábřeh jako vlastník pozemní komunikace (místní komunikace ulice Kosmonautů) podle
ustanovení § 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o po-
zemních komunikacích“) vyzývá provozovatele silničního vozidla tovární značky XXXXX XXXXXXX,čer-
vené barvy,RZ: PVH XX-XX,VIN: TMBEEF613X0069576,pana RNDr.Libora Dvořáčka,(roč.1964) <,>
bytem Kosmonautů 302/1,789 01 Zábřeh
<br> k odstranění důvodu,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <,>
nebo k odstranění vozidla a odstavení mimo pozemní komunikaci,a to nejpozději do 2 měsíců
od doručení této výzvy <.>
<br> Odůvodnění:
Ve městě Zábřehu se na ulici Kosmonautů – parkoviště u Remedicu,nachází silniční vozidlo tovární
značky XXXXX XXXXXXX,červené barvy,RZ: PVH XX-XX,VIN: TMBEEFXXXXXXXXXXX,které po dobu
6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení
pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou pro-
hlídkou nebo technickou silniční kontrolou.Takové silniční vozidlo je zakázáno odstavovat na po-
zemních komunikacích podle § 19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích a vlastník po-
zemní komunikace je oprávněn vyzvat provozovatele tohoto silničního vozidla,aby odstranil dů-
vod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,nebo vozidlo odstranil
a odstavil mimo tuto pozemní komunikaci <.>
<br> Poučení:
Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne,kdy byla tato výzva zveřejněna na úřední desce,je vlastník
pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstra...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz