« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Zápis z jednání 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání 3/2022
ZÁPIS z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.3/2022
<br> Obecní úřad Řendějov 6.6.2022 Začátek zasedání: 6.6.2022 v 18.00 hodin
<br> Na jednání přítomni: XXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,Doudová Vlasta,XXXXXX XXXXXX Program jednání: X) zahájení X) určení ověřovatelů zápisu X) projednání smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ distribuce,a.s.o zřízení věcného břemene a umístění stavby Řendějov,Nový Samechov,p.č: 426-kNN 4) projednání rozpočtového opatření č.2/2022 5) různé 6) diskuse 7) závěr
<br> Bod 1 — zaháiení zasedání
<br> Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné.Konstatoval,že na jednáníje přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva,a proto je zastupitelstvo schopné přijímat usnesení.Přednesl program,který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Řendějov a navrhl doplnit tento program o tyto body:
<br> — projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na rok 2022 s SPCCHO ČR,z.s <.>,Zruč nad Sázavou
<br> - projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na rok 2022 s Ručičky,z.s.Zruč nad Sázavou
<br> - projednání nabídek na zakoupení víceúčelového traktůrku s příslušenstvím pro obec Řendějov
<br> - projednání nabídek na vyspravení místních komunikací v roce 2022
<br> - projednání návrhu darovací smlouvy s Nutprodukcí,s.r.o.v souvislosti s natáčením filmu „Manželé Stodolovi" v obci Řendějov
<br> - projednání provedení vzorků ve Studních obyvatel bydlících v okolí areálu živočišné výroby AGRA Pertoltice,a.s.v Novém Samechově
<br> Doplněný program byl jednomyslně schválen <.>
<br> Bod 2 — určení ověřovatelů zápisu
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schválení XXX XXXXX XXXXXXX a XXX XXXXXX XXXXXX.Usnesení č.X/X/XX : ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schváleni XXX XXXXX XXXXXXX a XXX XXXXXX XXXXXX
<br> Bod X — projednání smlouvv o smlouvě budoucí se společností ČEZ distribuce,a.s.a zřízení věcného břemene a umístění stavby Řendějov,...

Načteno

edesky.cz/d/5517881


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz