« Najít podobné dokumenty

Obec Krchleby - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krchleby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
om,— „w.-v
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
<br> Příjemce: Jednota,spotřební družstvo v Nymburce
<br> Adresa: se sídlem v Nymburce,Palackého třída 545,288 61 Nymburk IČ: 00031801
<br> DIČ: 0200031301
<br> zastoupené: Ing.Vladimírem Procházkou,předsedou družstva
<br> a Ing.Helenou Koppovou členkou představenstva zapsané v OR MS v Praze sp.zn.471 DrXCIX Bankovní spojení 119191/0100 (dále jen „Příjemce“)
<br> & Poskytovatel: Obec Krchleby
<br> Avdresa: Družstevní 36,Krchleby,288 02 Nymburk IC: 00239348
<br> Zastoupená: Lidmilou Pinterovou — starostkou obce
<br> Bankovní spojení: 3723191/0100 na straně druhé (dále jen „Poskytovate1“)
<br> uzavírají tuto
<br> smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění provozu prodejny v obci Krchleby
<br> Článek 1 - Předmět smlouvy
<br> 1) Smluvní strany souhlasně prohlašují,že Příjemce na základě výslovného požadavku Poskytovatele provozuje ztrátovou činnost — provoz prodejny smíšeného zboží v obci Krchleby.*
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek:
<br> &) Poskytovatelé poskytnout Příjemci dotaci z rozpočtu Poskytovatele ve výši schválené usnesením zastupitelstva obce č.39! 17/08/2020 dne 17.8.2020,na zajištění provozu prodejny smíšeného zboží v obci Krchleby a to ve výši 5000,- Kč měsíčně,která pokryje prokazatelnou finanční ztrátu Příjemce vzniklou v souvislosti se zajištěním provozu — obchodní činnosti prodejny v obci Krchleby <.>
<br> b) závazek Příjemce zabezpečit na své náklady provoz prodejny smíšeného zboží v obci Krchleby po dobu platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 20.8.2020,s účinností od 1.9.2020,kde předmětem nájmu jsou veškeré nebytové prostory v objektu čp.61 v obci Krchleby a účelem nájmu je umístění a provozování prodejny potravin včetně ovoce a zeleniny a uzenin,drogistického zboží,kuchyňských potřeb a doplňkového sortimentu <.>
<br> 3) Příjemci bude poskytnuta dotace na základě podmínek stanovených touto Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „smlouva“) pouze...

Načteno

edesky.cz/d/5517473


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krchleby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz