Obec Krchleby

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://krchleby.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Krchleby
Družstevní 36
288 02 Krchleby

Datová schránka: uupbtrm
E-mail: krchleby.nbk@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
18. 07. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
02. 07. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané dne 7. a 8. října 2016
02. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
02. 07. 2022 Pozvánka na valnou hromadu MAS Svatojiřský les
02. 07. 2022 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
02. 07. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 07. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
02. 07. 2022 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Krchleby
02. 07. 2022 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Všechlapy
02. 07. 2022 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
02. 07. 2022 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Revitalizace dřevin, parkových ploch a vegetace u komunikací v obci Krchleby
02. 07. 2022 Pozvánka na 1. zasedání ZO dne 12.1.2015
02. 07. 2022 Pozvánka na 3. zasedání nového ZO dne 29.12.2014
02. 07. 2022 Zateplení a výměna zdroje tepla ZŠ Krchleby
02. 07. 2022 Stanovení počtu členů OVK
02. 07. 2022 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Příkaz k úhradě nákladů exeuce
02. 07. 2022 Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Krchleby na rok 2019 - 2020
02. 07. 2022 Rozpočet MAS na rok 2018
02. 07. 2022 Pozvánka na valnou hromadu MAS Svatojiřský les
02. 07. 2022 Výzva k podání nabídky - "Systém nakládání s odpady obce Krchleby II"
02. 07. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta
02. 07. 2022 Výzva k podání nabídky na Zpracování územního plánu obce Krchleby
02. 07. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
02. 07. 2022 Záměr obce pronajmout na dobu určitou pozemky v jejím vlastnictví
02. 07. 2022 Oznámení o zrušení výběrového řízení
02. 07. 2022 Svolání OVK
02. 07. 2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
02. 07. 2022 "Systém nakládání s odpady obce Krchleby"
02. 07. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
02. 07. 2022 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Pozvánka na valnou hromadu MAS Svatojiřský les
02. 07. 2022 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016
02. 07. 2022 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Výsledky voleb II. kola do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
02. 07. 2022 Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
02. 07. 2022 Výsledky voleb I. kola do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
02. 07. 2022 Upozornění pro voliče - ojedinělý výskyt špatně vytištěných hlasovacích lístků
02. 07. 2022 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Krchleby
02. 07. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb 7. 10. - 8.10.2016

XML