« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 21 ze dne 27.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 21 ze dne 27.6.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č.21 ze dne 27.6.2022 - Oficiální stránka obce HoroušanyPřítomno 5 členů zastupitelstva: Mgr.XXX XXXXXXX,Ing. Karel Petr,XXXXX XXXXX,Jan Gráf,XXXXX XXXXXXXX Omluveni: XXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX Tajemník: XXXX XXXXXX Veřejná zakázka malého rozsahu „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ – výběr dodavatele,zajištění TDI Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ – výběr dodavatele Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy,Horoušany – Horoušánky“ – dodatek č. 1 (vícepráce/méněpráce) Svazek obcí Úvalsko – veřejná zakázka na stavební práce,zadávaná v užším řízení,s názvem „Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova“ – výběr dodavatele,TDI,BOZP,administrace dotace Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku (Jídelna Popelka,s.r.o <.>,IČO: 27417417) a smlouva o nájmu pozemku (Van XXXX XXXX,IČO: XXXXXXXX) Participace obcí na provozu Základní umělecké školy v Nehvizdech Oprava děr v komunikacích ve vlastnictví obce Horoušany metodou TURBO Památník manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech Chemické ošetření chodníků a dodatečné plochy zeleně k posekání Žádost P. T <.>,bytem Praha o prodej pozemku parc.č. 459/61 a parc.č. st.153/2 v k.ú.Horoušany Zpracování GP pro rozdělení pozemků parc.č. 476/13 a parc.č. 542/1 v k.ú.Horoušany Příspěvek na akce „Dětský den v Horoušanech“ a „Sportovní den v Horoušanech“ Smlouva k územnímu řízení uzavřená mezi obcí,společností Revitalizace bydlení s.r.o <.>,IČO: 24716774,a J.J <.>,bytem Praha – dodatek č. 2 Záměr směny pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy Různé               Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na intenzifikaci a rozšíření stávající ČOV“ Předání lokality Za Panskou Zahradou do vlastnictví obce Průběh zasedání zastupitelstva Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele Místostarostka seznámila přítomné s návrhem ...

Načteno

edesky.cz/d/5515775

Meta

Prodej   Pronájem   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz