« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Záměr směny části obecního pozemku v k.ú. Noutonice (u hřbitova)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr směny části obecního pozemku v k.ú. Noutonice (u hřbitova)
Strojově čitelný text Záměru čj.OD118/22
<br> 1/2
<br> OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
<br> V Lichocevsi dne 14.července 2022
Projekt: Majetek obce (Pozemky ve vlastnictví obce)
Naše čj.: OD118/22
<br>
<br> Záměr směnit
část pozemku parc.č.321 k.ú.Noutonice ve vlastnictví obce
<br> za část pozemku parc.č.66 k.ú.Noutonice
(u hřbitova)
<br>
<br> Obec Lichoceves podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě usnesení zastupitelstva obce
<br> Lichoceves v rámci programu 19.zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 6.června 2022 <,>
<br> tímto zveřejňuje záměr směny:
<br> části pozemku o výměře 161 m2 ve vlastnictví Obce Lichoceves parc.č.321 k.ú <.>
<br> Noutonice (ostatní plocha) zapsaném na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec Lichoceves (kód
<br> 571326),katastrální území Noutonice (kód 683809),ve veřejném seznamu vedeném
<br> u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha – západ,(dále jen
<br> obecní pozemek)
<br> za
<br> část pozemku o výměře 161 m2 ve vlastnictví vlastníka domu čp.21 v Noutonicích
<br> parc.č.66 k.ú.Noutonice (zahrada) zapsaném na listu vlastnictví číslo 24 pro obec Lichoceves
<br> (kód 571326),katastrální území Noutonice (kód 683809),ve veřejném seznamu vedeném
<br> u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha – západ <.>
<br> Část předmětného obecního pozemku byla minimálně od 2003 oplocena s tím,že ji
<br> užíval tehdejší vlastník nemovitosti čp.21 v Noutonicích jako přístupovou cestu ke své
<br> nemovitosti.Ten si XXX ale vědom toho,že pozemek není v jeho vlastnictví a byl původně
<br> součástí polní cesty.K možnosti užívat tento pozemek se odkazoval na blíže nespecifikovanou
<br> ústní dohodu „s obecním úřadem či starostou“ <.>
<br> Vedle toho u hřbitova chybí přístupová komunikace ke hřbitovu,která by umožňovala
<br> bezpečný příjezd ...

Načteno

edesky.cz/d/5515208

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz