« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Záměr uzavření soudního smíru ve věci určení vlastnictví pozemku – vydržení části pozemku (tzv. předzahrádky) parc. č. 12/1 v k.ú. Lichoceves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr uzavření soudního smíru ve věci určení vlastnictví pozemku – vydržení části pozemku (tzv. předzahrádky) parc. č. 12/1 v k.ú. Lichoceves
Strojově čitelný text Záměru čj.OD115/22
<br> 1/2
<br> OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
<br> V Lichocevsi dne 14.července.2022
Projekt: Majetek obce (Pozemky ve vlastnictví obce)
Naše čj.: OD115/22
<br>
<br> Záměr uzavření soudního smíru ve věci určení vlastnictví
pozemku – vydržení části pozemku (tzv.předzahrádky)
<br> parc.č.12/1 v k.ú.Lichoceves
<br>
<br> Obec Lichoceves podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě usnesení zastupitelstva obce
<br> Lichoceves v rámci programu 18.zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 21.března
<br> 2022,tímto zveřejňuje záměr uzavření soudního smíru ve formě dohody o narovnání
<br> ve věci určení vlastnictví pozemku-vydržení části pozemku (tzv.předzahrádky) parc <.>
<br> č.12/1 (druh pozemku ostatní plocha,způsob využití ostatní komunikace) zapsaném na
<br> listu vlastnictví č.10001 pro obec Lichoceves (kód 571326) v katastrálním území
<br> Lichoceves (kód 683795) ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro
<br> Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha – západ,která by byla oddělena
<br> geometrickým plánem č.125-158/2021 pod parc.č.12/4 <.>
<br> Na základě výzvy Okresního soudu Praha – západ ze dne 30.prosince 2021 k vyjádření
<br> k žalobě ve věci určení vlastnictví pozemku-vydržení vlastnictví části pozemku o výměře 93 m2
<br> (tzv.předzahrádky) parc.č.12/1,katastrální území Lichoceves,a výzvě soudu směřované vůči
<br> obci Lichoceves,aby se pokusila o smírné vyřešení sporu,rozhodlo zastupitelstvo obce
<br> Lichoceves o uzavření soudního smíru ve formě dohody o narovnání k vyřešení všech sporných
<br> práv mezi obcí Lichoceves a manželi Gray <.>
<br> Pokračování v soudním sporu by bylo pro obec Lichoceves nehospodárné a neúčelné <,>
<br> neboť z důkazů předložených soudu ze strany žalobců je zřejmé,že žalobci jako vlastnící
<br> pozemku parc.č.st.6 v Lichoc...

Načteno

edesky.cz/d/5513787

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz