« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Záměr prodeje pozemku v chatové oblasti v k. ú. Noutonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku v chatové oblasti v k. ú. Noutonice
Strojově čitelný text Záměru čj.OD117/22
<br> 1/1
<br> OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
V Lichocevsi dne 14.července 2022
Projekt: Majetek obce (Pozemky ve vlastnictví obce)
Naše čj.: OD117/22
<br>
<br> Záměr prodat pozemku ve vlastnictví obce
v chatové oblasti v k.ú.Noutonice
<br>
<br> Obec Lichoceves podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti vlastníka stavby pro
<br> rodinnou rekreaci (chaty) č.e.32 v k.ú.Noutonice,v souladu s předchozím rozhodnutím
<br> zastupitelstva obce Lichoceves ze dne 16.listopadu 2011 a dle usnesení zastupitelstva obce
<br> Lichoceves ze dne 21.června 2021,kterým schválilo zastupitelstvo obce Lichoceves záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.209/25 v k.ú.Noutonice (v chatové oblasti Višňovka),druh pozemku
<br> trvalý travní porost,ochrana zemědělský půdní fond,ve vlastnictví obce Lichoceves s tím,že
<br> XXXX XXXX stanovena na základě znaleckého posudku,zveřejňuje záměr prodeje pozemku
<br> parc.č.209/25 o výměře 553 m² (trvalý travní porost) v chatové oblasti Višňovka zapsaném na
<br> listu vlastnictví číslo 10001 pro obec Lichoceves (kód 571326),katastrální území Noutonice
<br> (kód 683809),ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Praha – západ <.>
<br> Pozemek je situován na okraji chatové osady Višňovka.Je přístupný pouze přes
<br> pozemek parc.č.209/20,který je ve vlastnictví vlastníka stavby č.e.32 v k.ú.Noutonice
<br> (žadatele o koupi),nebo pěšky po přírodních schodech.Pozemek je prudce svažitý,kamenitý <,>
<br> je porostlý náletem,obyvatelé chatové osady jej využívají k odkládání odpadu ze zahrad <.>
<br> Pozemek nelze napojit na veřejné inženýrské sítě.Obec Lichoceves pozemek pro terénní
<br> nepřístupnost nevyužívá a ze stejného důvodu jej nelze řádně udržovat <.>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.2 zákona ...

Načteno

edesky.cz/d/5513786


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz