« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Zveřejnění odpovědi č.j. 763/2022/OÚB dle zák 106/1999Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění odpovědi č.j. 763/2022/OÚB dle zák 106/1999Sb.
OBECNÍ ÚŘAD BUBLAVA
______________________________________________________________________________________________________________________
<br> Bublava č.p.389,358 01 Kraslice IČ: 00259268 tel.: +420 352 686 221,+420 352 686 251 IDDS: iwbasyt
<br>
<br>
<br>
Mob.tel.: starosta +420 725 051 001,místostarosta +420 725 052 419,e-mail: urad@obecbublava.cz,www.obecbublava.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br> Na základě vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,<.>
Vám zasíláme informaci týkajících se procesu projednání a schvalování Územního plánu
<br> Bublava <.>
<br> 1.Zahájení projednání ÚP
Zastupitelstvo obce Bublava projednalo a schválilo na 11.veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Bublava konaného 26.2.2020 usnesením č.227/2020/Z11 termín dodání podnětů pro změnu č.5
Územního plánu Bublava s termínem do 30.6.2020 <.>
<br> Pozvánka s programem veřejného zasedání byla v souladu se zákonem vyvěšena na fyzické a
elektronické úřední desce obce Bublava a dále na obecních vývěskách v termínu 18.2.-26.2.2020 <.>
<br> 2.Veřejné projednání
Doposud Zastupitelstvo obce Bublava projednalo návrhy (podněty) v Návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Bublava.Samotná změna Územní plánu Bublava bude projednávána v navazujících
krocích potřebných ke změně územního plánu <.>
<br> 3.Zapracování připomínek
V Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bublava 2017 – 2022 (Zpracovatel: MěÚ Kraslice <,>
odbor ÚP,SÚ a PP,<.> je mj.zapracováno 31 podnětů od jednotlivých vlastníků
pozemků <.>
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bublava 2017-2022 k připomínkování byl v souladu se
zákonem zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce obce Bublava v termínu 26.5.–
27.6.2022,dále byl k dispozici na Obecním úřadě Bublava <.>
<br> Obec Bublava ve stanoveném termínu podala návrh k vyloučení či změnu podnětů č.20,č.21,č <.>
24 <.>,č.25,č.27 a č.29 <.>
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bublava 2017 byl projednán n...

Načteno

edesky.cz/d/5512977

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz