« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - 74. jednání RM ze dne 12.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

74. jednání RM ze dne 12.07.2022
MĚSTO ZÁBŘEH
RADA MĚSTA
Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh
<br>
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br>
Usnesení
z 74.jednání Rady města Zábřeh
<br> konané dne 12.07.2022
<br> Program jednání RM
<br> Schválení programu jednání
<br> 22/RM/74/OVV/3804
RM schvaluje program 74.jednání Rady města Zábřeh:
<br>  Kontrola plnění usnesení RM
<br>  Komise RM
<br>  Odbor sociálních věcí
<br>  Odbor školství,kultury a tělovýchovy
<br>  Odbor finanční
<br>  Odbor informatiky
<br>  Oddělení majetkoprávní
<br>  Odbor technické správy
<br>  Odbor rozvoje a územního plánování
<br>  Odbor vnitřních věcí
<br>  Odbor občanskosprávních agend
<br>  Městská knihovna Zábřeh
<br>  Vedení města
<br>  Různé
<br> Komise RM
<br>
Komise pro životní prostředí a místní části
<br> 22/RM/74/OVV/3805
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro životní prostředí a místní části dne
22.06.2022 <.>
<br> Odbor sociálních věcí
<br>
7.Sportovní hry seniorů - 09.09.2022
<br> 22/RM/74/OSV/3806
RM souhlasí s udělením věcných darů prvním třem vítězným týmům 7.Sportovních her seni-
orů konaných dne 09.09.2022,a to v XXX.hodnotě XXX,XX Kč na jednoho člena týmu (1 tým
= 5 členů) <.>
<br> Odbor školství,kultury a tělovýchovy
<br>
Zábřežská kulturní,s.r.o.– plán žánrových okruhů
<br>
<br>
<br> Strana 2/9
<br> 22/RM/74/OŠKT/3807
RM schvaluje „Plán žánrových okruhů“ a počet akcí pro období 01.07.2022 – 31.12.2022 Zá-
břežské kulturní,s.r.o <.>,IČ: 27762661,Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh,zastou-
pené jednatelem PhDr.Zdeňkem Davidem <.>
<br>
XXX – žádost o dotaci
<br> 22/RM/74/OŠKT/3808
RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu města Zábřeh na
rok 2022 pro fyzickou osobu XXX,bydlištěm Zábřeh,která je určena na akci "atletické soustře-
dění před startem na atletickém MS juniorů v Cali (Kolumbie)",a dále RM schvaluje Veřejno-
právní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou ...

Načteno

edesky.cz/d/5510308

Meta

Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz