« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Návrh opatření obecné povahy vodního toku Trotina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápl._území_-_Bílé_Poličany.pdf [1,41 MB]
E———— %
<br> "'—-—-.<.> <.>
<br> Letiště
<br> :
<br> Legenda
<br> Efezu 1:10,000 _zucti N _Iunm
<br> _mmm W E
návrh opatření obecné povahy vodního toku Trotina.pdf [0,17 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka (č.j.): KUKHK– 17427/ZP/2022 - 4
<br>
Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXXXX
Odbor | oddělení: odbor životního prostředí a zem <.>
<br> /vodního hospodářství
Mobil: 736 521 881
E-mail: evalterova@kr-kralovehradecky.cz
<br> Datum: 4.7.2022
<br> Počet listů: 3
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 1
Sp.znak,sk.režim: 231.2,A/20
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,věcně a
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst.1 písmeno o) zákona číslo
254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),v platném znění,(dále i
vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe,státní podnik (čj.PLa/2022/022071,doručenou
13.5.2022),jakožto správce významného vodního toku Trotina o stanovení rozsahu
záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Trotina pro ř.km 18,5 až 20,5,na území obcí Bílé Poličany,Lanžov <.>
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,na základě výše uvedeného,zpracoval
následující návrh opatření obecné povahy,ke kterému je možno v předepsaném
termínu podat připomínky <.>
<br> Text návrhu:
Návrh opatření obecné povahy
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst.1 písmeno o) zákona číslo 254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),v platném znění a místně
příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále i XXX „správní řád“),na návrh Povodí Labe,státní podnik,se sídlem
Víta Nejedlého 951,Hradec Králové,IČO: 70890005
<br> I.nově stanovuje
<br> podle § 66 odst.1 v...

Načteno

edesky.cz/d/5510126

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz