« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Oznámení o místě podávání kandidátních listin, potřebný počet podpisů na peticích podporujících…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-volby-zverejneni-registr-uradu.pdf [0,05 MB]
Telefon: 317 701 431 http://www.mestotynec.cz
podatelna@mestotynec.cz
<br> Česká spořitelna a.s <.>
0320082359/0800
<br> IČ:
00232904
<br> Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
<br> KANCELÁŘ STAROSTY
<br> Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Oznámení o místě podávání kandidátních listin
<br> V Týnci nad Sázavou 16.06.2022
<br> V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech 23 a 24.září
2022 Městský úřad Týnec nad Sázavou,jakožto pověřený obecní úřad tímto podle ustanovení § 21
odst.2 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
<br> Seznam obcí,ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu:
<br> Pro volby do zastupitelstva obce
Bukovany
Chářovice
Chleby
Krhanice
Krňany
Lešany
Netvořice
Týnec nad Sázavou
Rabyně
Vysoký Újezd
<br> se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu,tj <.>
<br> Městskému úřadu Týnec nad Sázavou <,>
K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> zaměstnanec registračního úřadu
2022-volby-podpisy-petice.pdf [0,05 MB]
Telefon: 317 701 431 http://www.mestotynec.cz
podatelna@mestotynec.cz
<br> Česká spořitelna a.s <.>
0320082359/0800
<br> IČ:
00232904
<br> Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
<br> KANCELÁŘ STAROSTY
<br> Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022
Městský úřad Týnec nad Sázavou,jakožto registrační úřad tímto podle ust.§ 21 odst.4 zák <.>
č.491/2001 S <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen,<,> zákon o volbách do zastupitelstev obcí”) zveřejňuje:
<br> Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý
kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:
<br> obec
počet obyvatel
k 1.1.2022
<br> minimální počet podpisů pro
<br> nezávislého kandidáta
sdružení nezávislých
kandidátů
<br> Týnec nad Sázavou 5694 171 399
<br> Bukovany 773 31 55
<br> Chářovice 220 11 16
<br> Chleby 46 3 4
<br> Krhanice 1040 42 73
<br> Krňany 480 24 34
<br> Lešany 806 33 57
<br> Netvořice 1154 47 81
<br> Rabyně 266 14 19
<br> Vysoký Újezd 189 10 14
<br>
<br> strana 2
<br> Telefon: 317 701 431 http://www.mestotynec.cz
podatelna@mestotynec.cz
<br> Česká spořitelna a.s <.>
0320082359/0800
<br> IČ:
00232904
<br> Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí
ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1.lednu roku,v němž se konají volby <.>
<br> Počty podpisů na peticích podle § 21 odst.4
<br> Obec,městská část <,>
městský obvod <,>
v seznamech popřípadě
volební obvod
<br> Potřebné počty podpisů voličů zapsaných z počtu obyvatel obce <,>
městské části,městského obvodu,popřípadě volebního obvodu
<br> pro nezávislého kandidáta pro sdružení nezávislých
kandidátů
<br> do 500 obyvatel 5% 7%
<br> nad 500 do 3000 obyvatel 4% nejméně 25 7%
<br> nad 3000 do 10 000
obyvatel
<br> 3% nejméně 120 7%
<br> nad ...

Načteno

edesky.cz/d/5504349

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz