« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Stanovení přechod.úpravy provozu na pozemní komunikaci p.p.č.2182/2 k.ú.Bublava_pokládka vodov.přípo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechod.úpravy provozu na pozemní komunikaci p.p.č.2182/2 k.ú.Bublava_pokládka vodov.přípo
Č.j.7788/2022fMUK-3
<br> Městský úřad Kraslice odbor územního plánování,stavebního úřadu a
<br> památkové péče,nám.28.října 1438,358 01 Kraslice Tel.: 352370430,e—mail: muller/čjmeukraslicecz,DS: riebz3t OBEC NÍ ÚŘAD BUBLAVA-
<br> Došlo spisová značka: 7788/2022/MUK dne 23 06 2022 Číslo jednací: 7788/2022/MUK-3 Vyřizuje/linka: Můller Petr/430
<br> Kraslice dne 22.června 2022
<br> V,<,> v VEREJ NA V Y HLASKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kraslice,odbor územního plánování,stavebního úřadu a památkové péče,jako příslušný správní úřad ve smyslu 5 77 a 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů na základě podané žádosti,po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a v souladu s ustanovením 5 171 zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy,kterým stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> žadatel — Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,a.s <.>,IČ 497 89 228,se sídlem na adrese Karlovy Vary,ul.Studentská čp.328/64
<br> Městský úřad Kraslice,odbor územního plánování,stavebního úřadu a památkové péče,jako příslušný správní úřad ve smyslu 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) násl.cit.zákona,na základě podané žádosti žadatelem společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,a.s.<.>,IČ 497 89 228,se sídlem na adrese Karlovy Vary,ul.Studentská cp.328/64 a po předchozím vyjádření Policie České Republiky,Kraj ské ředitelství policie Karlovarského kraje,vedené pod Čj.KRPK-39193-2/CJ-2022- 190906,ze dne 23.5.2022 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu vkatastru obce Bublava,v obci Bublava na místní komunikaci p.p.č.2182/2 k.ú.Bublava <.>
<br> Důvod : Provádění výkopových prací při pokládce vodovodní přípojky - spoč...

Načteno

edesky.cz/d/5497908

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz