« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení záměru prodeje pozemků v k. ú. Václavov u Zábřeh části p. č. 153 a p. č. 812/1 pro stavbu čistírny odpadních vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru prodeje pozemků v k. ú. Václavov u Zábřeh části p. č. 153 a p. č. 812/1 pro stavbu čistírny odpadních vod
MĚSTO ZÁBŘEH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ
Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh
<br> oznamuje
<br> záměr prodeje pozemků v k.ú.Václavov u Zábřeh části p.č.153 a p.č.812/1 (dle geometrického
plánu č.256-152/2022 se jedná o p.č.st.160 o výměře 108 m2,p.č.153/2 o výměře 341 m2
a p.č.812/3 o výměře 4 m2) pro stavbu čistírny odpadních vod ve Václavově za kupní cenu dle
znaleckého ocenění <.>
<br> Informace o záměru prodeje Vám sdělíme osobně na Městském úřadu Zábřeh,Odboru vnitřních
věcí,oddělení majetkoprávní,na adrese Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,případně na
tel.č.: 583 468 263 <.>
<br> Případné nabídky,připomínky či námitky k záměru můžete sdělit písemně přes podatelnu
Městského úřadu Zábřeh nejpozději do 15 dnů od zveřejnění záměru <.>
<br> Souhlas se zveřejněním dalo 22.Zastupitelstvo města Zábřeh dne 29.06.2022 <,>
usn.č.: 22/ZM/22/OMP/647 <.>
<br> Evidováno na majetkoprávním odd.pod č.6 p/2022
<br> Zveřejněno na úřední desce MěÚ Zábřeh a na www.zabreh.cz
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> MUZB/34348/2022/OMP
<br>
<br>
<br> 2022-07-01T13:26:47+0200
Bc.XXXX XXXXXXXX XXXcXcXcXXXXdfXXXXbXXXXaXXXXfXaeeXXXXbbb

Načteno

edesky.cz/d/5495990


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz